JELENTÉSÜK

2016

 

2016. január 6.

Álmomban Kelet Magyarországon voltam motoros kiránduláson és elindultam hazafelé. Többször kértem a helyiek útbaigazítását, mert nem találtam a Budapestre vezető utat. Végül egy keskeny útra kerültem, ahol kockázatos folytatás állt előttem. Egy borotvaéles, meredeken lejtő kacskaringós hegygerincen kellett áthaladnom. Biztos, hogy át lehet haladni rajta, szögeztem le, mert látszott a keréknyomokból, csak akik átmentek, biztos nagyon jó motorosok voltak. Két alternatíva állt előttem, az első, hogy teljes gázzal, egy nagy lendülettel próbálok áthaladni, mintegy átrepülve a kacskaringókból adódó terek felett, vagy pedig behúzott kézifékkel, lassan, óvatosan egyensúlyozva learaszolok a lejtőn. Az utóbbit ítéltem biztonságosabbnak és egyensúlyérzékemben bízva készültem, hogy a forgalomirányító lámpa zöldet mutasson. 

Magyarázat: Nehéz életszakasz előtt állok.

 

 

2016. január 7.

Álmomban egy 6-8 éves fiúval léptünk be egy ketrecbe, ahol egy vérszomjas kinézetű vicsorgó rottweiler kutyával találtuk szembe magunkat. Kicsit megborzongtam, de nyugodt maradtam és azt mondtam, jó kutya, nyugi, és megsimogattam, mire a kutya a farkát kezdet csóválni.

Magyarázat: Átadom tapasztalataimat erőink, energiáink kezeléséről.

 

 

2016. január 09.

Álmomban a Főiskola könyvesboltjában akartam megvenni a Katolikus Egyház története c. könyvet. Az eladó figyelmeztetett, hogy főiskolai diákoknak jóval olcsóbb a könyv. Elbizonytalanodtam, mert már egy ideje nem jártam előadásokra, és a kért diákigazolványt sem tudtam felmutatni, de az eladó egy kézírásos nyilatkozat fejében odaadta olcsóbban a könyvet.

Magyarázat: Nem veszek részt intézményes képzésben, de nem részesülök hátrányban.

 

 

2016. január 10.

Álmomban úton voltam hazafelé és ellopták mindenemet. Egyszerre felbukkant a bátyám és megörültem, hogy segít elfogni a tolvajt. Találtunk is egy rossz arcú piti tolvajt, rögtön meg is szorítottam, lefogtam de ő csak nyugodtan beszélt hozzá. Nem értettem először, hogy miért nem segít lefogni a tolvajt és miért nem hívunk rendőrt, aztán kiderült, hogy ő egy tapasztalt, okos nyomozó, a tolvajnál látott egy meghívót egy rendezvényre és azért akarta, hogy elengedjük, mert ott akarta a rendezvényen a tolvaj főnökeit és egész bandáját elkapni.

Magyarázat: Többet ésszel, mint erővel.

 

 

2016. január 11.

Álmomban visszakerültem ügyvezetőnek a Maresi céghez, ahol nem volt ügyvezető, mióta elmentem a cégtől. A dolgozók ellustultak, a titkárnőm be sem jött dolgozni, de nyugodtan és határozottan elkezdtem intézkedni, átrendezni az irodákat. Eldöntöttem, szép lassan szorítom a hurkot minden területen és a cég szépen működni, teljesíteni fog.  

Magyarázat: Erőimet, energiáimat ellenőrzésem alá vonom.

 

 

2016. január 14.

Álmomban fehér elefántot láttam.  

Magyarázat: Szellemi erő, bölcsesség.

 

 

2016. január 19.

Álmomban egy barátommal igyekeztem hazafelé az Egressy út közelében. Lementünk az aluljáróba, ahol egy elhanyagolt külsejű nő vetődött elé és hirtelen azt mondta, adjon 3.000 Ft-ot. Kicsit sok ez alamizsnának, gondoltam, de a barátom könnyedén leszerelte az illetőt és arról beszélt, hogyan kell kezelni az efféle eseteket. közben elhaladtunk a Külkereskedelmi Főiskola épülete előtt és lelkiismeretfurdalásom támadt, hogy közeledik a záróvizsgák ideje és én még nem kértem vizsgaidőpontokat, sőt még tanulnom sem ártana. Elhatároztam, hogy rövid időn belől bejelentkezem vizsgákra és a tananyagot is átnézem.  

Magyarázat: Életem vizsgájára készülök.

 

 

2016. január 20.

Álmomban egy kedves ismerősömmel találkoztam, aki kissé le volt robbanva testileg-lelkileg. Hogy lelket öntsek bele, kitártam a karjaim és elkezdtem vakmerően repülni meredeken felfelé. Még hallottam, hogy lent a tömeg felmorajlik, de repültem tovább, noha sötét viharfellegek uralták az eget. Belerepültem a felhőkbe, jó darabig nem láttam semmit, majd egyszer csak kibukkantam a felhők fölött. Leírhatatlan, páratlan élmény volt. Egy idő után visszaszálltam az ismerősömhöz, hogy tovább vigasztaljam. Elmeséltem felhők feletti élményemet és felajánlottam, hogy kapaszkodjon belém, elviszem magammal repülni.

Magyarázat: Bátran szárnyalok.

 

 

2016. január 20.

Álmomban a bal kezembe beleharapott egy kb. 2 méteres kígyó. Jobb kezemmel gyorsan odakaptam, és elszorítottam a torkát, hogy ne kapjon levegőt és elengedjen. Egy idő múlva elernyedt, a harapást elengedte, de akkor meg valahogy a testével ragadt-tapadt a jobb kezemhez, s bár élettelennek tűnt, csak hosszas próbálkozás után tudtam lerázni a földre.   Nem akartam megölni, nem is döglött meg, mert hamarosan újra támadni készült, ekkor rátapostam, úgy hárítottam el a támadást. Egy idő múlva már jelentéktelen kisebb kígyóvá vált, bár a feje maradt az eredeti, de a teste elcsökevényesedett kb 15 centisre, nem foglalkoztam vele különösebben, gondoltam, hadd tekeregjen a földön szerencsétlen.  

Magyarázat: Megbirkózom a kísértésekkel.

 

 

2016. január 28.

Álmomban egy közös használatú telken volt a házam, kijöttem a kertbe, ahol volt egy citromfám. Észrevettem, hogy az egyik ágon két hatalmas citrom, kb 1,5-2 kilós termett. Nem voltak szemrevalók, gyűrődött a külsejük, de lédús, finom citromok voltak és hatalmasak. Letörtem az ágat, hogy bevigyem a házamba és barátaimmal megosszam, de egy másik házból kijött egy rámanős, ellenszenves házaspár, akiknek nagyon fájt a foga a citromomra, jöttek utánam a házamba és az egyiket legalább meg akarták szerezni tőlem. .  

Magyarázat: Lelkem gyümölcsei ha nem is tetszetősek, de vágyat keltenek másokban is.

 

 

2016. február 06.

Álmomban félhangosan mondtam valamit magamban, amit meghallott a mögöttem lévő három rosszarcú férfi. Elkezdtek kötekedni velem, majd egyikőjüket, aki tudott karatézni, odaküldték rám, de elég volt kitartani az egyik kezem, erőtlen ütései, rúgásai lepattantak rólam.   

Magyarázat: Elhárítom a kísértéseket.

 

 

2016. február 07.

Álmomban fogadott fiammal átkeltünk az Erzsébet hídon de visszafelé el volt bontva a híd az utolsó harmadán tán karbantartás vagy átépítés miatt. Egy darabon hiányzott az úttest, utána lehajlott és levezett a vízbe, ahol látszott a hullámzó, örvénylő, erős sodrású zavaros víz. A hiányzó úttestnél át tudtam emelni Andrist, hogy a leeséstől megóvjam, de amikor lehajló részen a vízhez érkeztünk, azt mondtam neki, úszni tudsz, közeledben leszek végig, de tempózni, vizet taposni neked kell, nem tudlak a nyakamba venni, de majd együtt, egymás mellett átúszunk.   

Magyarázat: Nehéz életszakaszunk következik, amiben támogatom fogadott fiam.

 

 

2016. február 08.

Álmomban egy csilivili, vadi új szürkésbarna metál színű 480 lóerős 4 kerék meghajtású turbodiesel Peugeot Pickup autóm volt széles felnikkel. Környezetbe beolvadó feltünésmentes szín, csupa erő, dinamika, stabilitás, akadályleküzdőképesség, biztonság, teherbírás, gazdaságosság..   

Magyarázat: Robusztus eszközt kaptam szellemi előrehaladásomhoz

 

 

2016. február 10.

Álmomban orvos vagy természetgyógyász voltam és jött egy 4-5 fős bizottság ellenőrizni...   

Magyarázat: A szellemvilág szorosan ellenőriz,  ahogy egy másik álmomban is megálmodtam, még az ellenőröket is ellenőrzik.

 

 

2016. február 15.

Álmomban aludtam, de álmon belüli álmomban már tudtam, hogy nemsokára felébredek, egészen közel vagyok hozzá......   

Magyarázat: Közeleg szellemi ébredésem.

 

 

2016. február 22.

Álmomban egy medence szélén álltunk fogadott fiammal. Fejest ugrott a vízbe, lement a medence aljára, ott pedig egy sötét lyukba bújt be jó mélyen. Vártam egy darabig, majd kiabálni kezdtem, hogy jöjjön föl, mert meghal, de nem jött. Csak az egyik kézfejét láttam, mintha  segítségkérően integetett volna. Egy pillanatig ingadoztam, túl mélynek tűnt a medence, de hamar fejest ugrottam, könnyedén lementem a medence aljára és egy erős mozdulattal kirántottam a lyukból Andrist és felhoztam a felszínre.  

Magyarázat: Fogadott fiam megmenekül a szellemi haláltól.

 

 

2016. március 2.

Álmomban önkéntes csecsemőgondozó voltam. bejártam az intézménybe, az óriási bölcsődébe, ahol a csecsemőket gondozták és segítettem a hivatásosoknak. Nagyon szerettem és féltőn óvtam a kicsiket, ezért engedtek be amatőrként. A hivatásosok ruhában voltak én csak egy törülközőt tekertem a derekam köré, sőt amikor hazaindultam, azt sem találtam, valahol elveszett, tán egy csecsemőt takartam be vele, még örültem is, hogy nem tűnk fel senkinek a meztelenségem és nem botránkoznak meg rajtam.  

Magyarázat: Éretlen szellemekkel foglalkozom.

 

 

2016. március 4.

Álmomban nem éreztem magam jól a munkahelyemen. Bár többször voltam cégvezető, itt alacsony szintű vezető voltam, és sokan belebeszéltek a munkámba. A cégvezetőnek is vannak főnökei, a tulajdonosok, de itt méltatlanok parancsolgattak nekem, ezért a munkahelyváltást terveztem.  

Magyarázat: Új szakasz várható életemben.

 

 

2016. március 7.

Álmomban új munkahelyre kerültem. Első nap ismertették a munkát, ami egyrészt egyszerű fizikai, másrészt szellemi. A fizikai rész az volt, hogy lecsiszolt, több helyen átlyuggatott termésköveket kellett rafiával, vagy kenderkóc madzaggal összefűzni, mintegy a varráshoz hasonlóan, hogy egyben maradjanak. A szellemi munka nagyon nehéz és bonyolult gazdasági elemzés, nyilvántartás volt, amihez kaptam egy kézikönyvet, hogy tanuljam meg másnapra az összes képletet belőle, ugyanis nem számítógéppel, hanem manuálisan kellett végezni mindent. Az első munkanap után háromnapos ünnep következett, egy napot ellógtam, de utána azt gondoltam, bemegyek a munkahelyre, volt kulcsom, és ott nyugalomban áttanulmányozom a kézikönyvet. Nem akarta lebőgni a munkahelyi főnök előtt, mert elég szigorúnak, következetesnek tűnt, nem akartam az állást elveszíteni.   

Magyarázat: Az új szakasz bekövetkezett.

 

 

2016. március 9.

Álmomban beajánlottak egy kiropraktorhoz, csontkovácshoz, de  hozzátették, nem orvos, csak úgy viselkedik, mintha az lenne.  Fehér köpenyben fogadott, doktor úrnak szólítottam és nem tiltakozott. Röntgenlátással megmutatta, hogy a bal vállamban hol áll rosszul két csont, majd helyrepattintotta. A beavatkozásért 300 Ft-ot kért. Azt mondta, beszélt a sebészorvossal a gerincem ügyében, elő is jegyzett, de nem írt konkrét időpontot a naplójába, noha novemberi időpontról esett szó.  50.000 Ft lesz a műtét. Hogy ez a Bechterew betegségemre használ-e, arra nem tudott választ adni, ezért felkerestem első feleségem, hogy nála érdeklődjek ez ügyben.  

Magyarázat: Szeretnék meggyógyulni.

 

 

2016. március 11.

Álmomban Észak Koreában voltam turistaként egy kísérő tolmáccsal. bemondta a rádió, hogy a déliek "fennhéjázó, provokatív, ellenséges" építményként 220 emeletes épületet húztak fel. Majd kísérőm közölte, megtekintjük a "nép és Kedves  Vezető, valamint a koreai nép és kommunizmus dicsőségére" épített 200 emeletes épületet.  Az alagsorban érezhető volt a monumentalitás és a puritánság kettőse, hatalmas beton és acélgerendák, a büfében olajban sült és ecetbe áztatott uborkahéj volt kapható, amit kíváncsian meg is kóstoltam...  Italként csapvizet lehetett kapni A lift felvitt a szédítő magasba, kicsit féltem, hogy tériszonyom lesz, de nem lett. Fent csak a lábunk alatt levő felhők takarója látszott és szemben a déliek "fennhéjázó ellenséges, provokatív" 20 emelettel magasabb tornya... .  

Magyarázat: A Földön elterjedt az irigység, a kivetítés és a kettős mérce.

 

 

2016. március 11.

Álmomban hatalmas tengeri hajóra  szálltam be tengerész matróznak. Örömmel tervezgettem, izgultam, milyen lesz a régi kikötőket bejárni, a hajón dolgozni. Bár már voltam tengerész és akkor eljutottam a kormányos matrózi rangig, azonkívül diplomás is vagyok, szerényen viseltem, hogy hajósinasnak néztek és kezeltek. Megtaláltam  a csomagjaimat a legénységi lakótér folyosóra, ezért benyitottam a legközelebbi kabinba: - Jó napot mindenkinek, melyik az én ágyam?  Ingerülten válaszoltak, hogy menjek innen, nem itt van az ágyam, ők alszanak, hagyjam őket békén. Sokat bolyongtam még a hajón a helyem keresve. 

Magyarázat: A Földön nem mindenütt fogadnak kedvesen, főként a szellemi alvajárók, fel nem ébredettek. Keresem a helyem, de nem találom...

 

 

2016. március 14.

Álmomban egy hatalmas tengeri utasszállító hajón   dolgoztam, mint animátor. Különböző programokat találtam ki és azokon foglalkoztattam, szórakoztattam az utazókat.  

Magyarázat: Emberekkel foglalkozom.

 

 

2016. március 15.

Álmomban megismerkedtem a Mahart Folyamhajózási Személyszállítási Igazgatóság marketingesével. Örültem a találkozásnak, mert már régóta voltak javaslataim a folyami személyszállítás megreformálására. Elmondtam, hogy jelenleg csak két járat van kevés kikötővel, s bár ezek kihasználtsága majdnem 100 %-os, vannak még tartalékok. Ha eleinte nem is lenne nagy üzlet kisebb falvakat is bevenni a kikötők közé,  egy idő után azokban is felfutna a forgalom. Hazaszaladtam papírjaimért, amelyeken részletes számításokat és feljegyzéseket készítettem, de amikor visszaértem a körúti bérházhoz, már nem volt meg a lépcsőház és az utcáról ugrottam fel a harmadik emeleti ablakpárkányra. Keskeny volt a párkány, féltem, hogy leesek, ráadásul nem a Mahartos ismerős ablakához ugrottam fel. Nem mertem a keskeny párkányon odébb araszolni a Mahartos ismerős ablakához, de már egy helyben is ingadoztam, ezért elengedtem a nagy papírtekercseket, hogy ne zavarjanak az egyensúlyozásban és végül más utat nem látva fenekemmel benyomtam a mögöttem lévő ablakot. A zajra egy nagymamakorú idős hölgy lépett ijedten a szobába, akit mosolyogva megnyugtattam, hogy nem vagyok betörő. A dolgok jó végkifejletet vettek, mert kiderült, hogy a fia szintén a Mahartnál dolgozik, így áthívtuk a szomszédból a Mahart marketingesét és hármadban beszéltük át újító terveimet, javaslataimat.  

Magyarázat: Az élet folyamát szándékozom megreformálni.

 

 

2016. március 16.

Álmomban nagy devizafelhasználással külföldi utazáson vettem részt több társammal. A jogszabály úgy szólt, hogy az 1980-ban hivatalban levő ipari, kereskedelmi, külkereskedelmi, külügyi, és pénzügyminiszter jóváhagyását kell kérni az elszámolásunkra. Mivel a beadványunkra nem érkezett válasz, bementem a központba, kikerestem az aktáinkat a nagy aktahegyből és azzal érveltem, már nincsenek is ilyen minisztériumok, az illetők nyugdíjasok, vagy elhunytak, úgy kell beadni az elszámolást, hogy az akkori miniszteri pozícióknak megfelelő státuszú mai személyek írják alá és hagyják jóvá elszámolásunkat. 

Magyarázat: Reformjavaslataim vannak.

 

 

2016. március 17.

Álmomban egy hatalmas raktáráruházban voltam. Megtöltöttem a kis pipámat szárított medvehagymával, hogy rágyújtsak, de hát az áruházban nem szabad dohányozni tűzveszély miatt, így letettem róla. Aztán eszembe jutott, hogy az áruház igazgatója-tulajdonosa elrendelte az áruház kiürítését, megszüntetését így aztán nem számít, rágyújtottam mégis.

Magyarázat: Evilággal való kapcsolatom jelentősen megváltozik.

 

 

 

2016. március 17.

Álmomban egy kabbalista rabbi beavatott az anyag átszellemesítésének titkába. Boldogan újságoltam el egy közeli barátomnak, hogy olyan beavatást kaptam, amit csak az arra érettek kaphatnak meg és a történelem során még kínzások árán sem tudták kiszedni a kabbalistákból.

Magyarázat: Különleges beavatást kaptam.

 

 

2016. március 17.

 Álmomban katona voltam. Sok katonatársammal egyetemben épületromokat takarítottunk el, lapátoltunk, söpörtünk. 

Magyarázat: Az egó romjait takarítom el.

 

 

2016. március 20.

Álmomban hulladékokból, krumplihéjból és halbőrből sütöttem  ebédet magamnak.

Magyarázat: Szellemi táplálékom még csak a külső héja, burka az igazságnak.

 

 

2016. március 21.

Álmomban felsőoktatási intézménybe jártam és év vége felé hozzám került néhány a következő évfolyam feladatlapjaiból. Jó érzés lett volna  körbemutogatni évfolyamtársaknak, tanároknak, hogy könnyedén megoldottam a feladatokat, de a többi diákban és a tanárban is ellenszenvet szokott kiváltani az ilyesmi, ezért úgy döntöttem, magamban tartom a dolgot.

Magyarázat: Előre tanulok, de eredményeimet inkább magamban tartom.

 

 

2016. március 23.

Álmomban könnyű, finom, laktató ételt készítettem, rakott cukkinit. A kivajazott tepsibe leraktam egy réteg laskára vágott hagymát és cukkinit, megsóztam, megborsoztam, rákentem egy réteg ricotta sajtot, rá megint cukkini és hagyma,  só és bors és a tetejére sűrű főzőtejszín, majd bele a sütőbe. 

Magyarázat: Szellemi táplálékom kellemes, könnyen emészthető.

 

 

2016. március 24.

Álmomban valaki varrt nekem egy szürke nadrágot. Egy kollegámmal mentem együtt az utcán és mutattam neki, hogy a szára végére piros csíkot varrtak, amitől úgy néz ki, mint a rendőregyenruha nadrágja és ez nem tetszik nekem, a szürke még hagyján, de a piros csíkot otthon leszedem róla.  

Magyarázat: Nem akarok rendőr lelkületűnek látszani..

 

 

2016. március 24

Álmomban mentem az utcán, pár kislány elém állt és letettek egy gombócféleséget a földre. Kérdeztem viccesen, mi ez, útonállás? A golyó, a gömb elkezdett kibontakozni, szétnyílni és egy piciny emberi alak lett belőle, később kislány formája lett és a szájából hosszú, vastag gyémántfonal jött elő. Először nem tudtam, mi az, de közelebbről megnéztem és láttam, hogy gyémánt.

Magyarázat: A kislány(om) torkában gyémánt van, énekesi tehetsége várható.

 

 

2016. március 29

Álmomban egy sűrű erdőben haladtam, amikor felértem egy domb tetejére, ahol ritkásabbak és csenevészek voltak a fák. Megfogódzkodtam egy fában, hogy a meredeken le ne csússzak és nekiálltam fél kézzel teljes kiőrlésű lisztből kenyeret dagasztani....

Magyarázat: Nehézségeim egy időre csökkennek, folytathatom a szellemi táplálék készítését.

 

 

2016. március 30

Álmomban beutalót kaptam orvosi vizsgálatra. Bementem dél körül a rendelőbe, odaadtam egy nővérnek, aki kedvesen mosolygott és azt mondta, sokan vannak, jó sokáig fog tartani, míg sorra kerül. Kiderült, hogy fogorvosi beutaló volt, csak az apró betűk miatt nem tudtam elolvasni. Tán délután négykor, munkaidő végén? - kérdeztem.. - Este nyolc is meglesz, mire végzünk és maga sorra kerül. - válaszolta.

Magyarázat: Életem végén felvállalom agressziómat.

 

 

2016. március 30

Álmomban egy osztályra kerültem elhelyezésre, de nem mint az osztályhoz tartozó beosztott, hanem mint főmunkatárs, aki az igazgatóhoz tartozik, csak helyileg van az osztályon. Odakerült egy másik főmunkatárs is, kedvesen fogadtam és tanácsokkal láttam el, de féltékeny és ellenséges lett velem egy idő után. Kitartottam a barátságos viselkedés mellett és egy idő múlva ő is barátságos lett velem. Kérdeztem az osztályvezető titkárnőjét, hogy mik a szokások náluk, hogy tudjak alkalmazkodni. Elővettem elemózsiás zacskómat, de amikor egy citromot kezembe vettem, elkezdett mozogni és két kis patkány ugrott ki belőle. A titkárnő, meg a másik főmunkatárs megijedtek, vagy megdöbbentek, de azt mondtam, nyissák ki az ajtót, majd elszaladnak, nem lesz velük gond.

Magyarázat: Nem ijedek meg a kártevő szellemi tápláléktól.

 

 

2016. március 31

Álmomban egy nagy uszodába mentem. A 137 sz. kulcsot kaptam, de az öltözőszekrényembe már bepakolt valaki, ezért kitettem a ruháit, hogy berámolhassak. 

Magyarázat: Megtalálom önmagam.

 

 

2016. március 31

Álmomban egy szép parkban ültem egy padon. Balkéz elől két jelentéktelen külsejű, múlt század eleji ruhákba öltözött fiatal nő jött felém és mellém ültek a padra bal oldalamra. Mellkasomra hajtották fejüket és átölelték derekam, miközben mély nyugalmat, békét, harmóniát éreztem. Ahogy alázatosan, csendesen és oltalmat keresőn hozzám simultak, erősnek és védelmezőnek éreztem magam. 

Magyarázat: Az erő a gyengeségből táplálkozik.

 

 

 

2016. április 2

Álmomban egy használt panellakást vettem. Amikor hazamentem és benyitottam a lakásba, az előszobában egy hatvanas szőke, göndör hajú hölgyet találtam, aki nedves szivaccsal a kezében takarított és láttomra megszeppent. Azt hebegte, úgy gondolta, hogy ő itt majd takarítgatni fog, amikor nem vagyok itthon. Gondoltam, talán az előző lakó barátnője, szomszédasszony lehet, így lehet kulcsa a lakáshoz, ezért kedvesen, de határozottan megmondtam, hogy itt bizony kulcscsere lesz. Bent az egyik szobában várt rám nagyfiam és felesége,  akik magától értetődően bejáratosak lakásomba, őket szeretettel üdvözöltem. 

Magyarázat: Nem engedek mindenkit belső köreimbe.

 

 

2016. április 3

Álmomban koncertre készülődtünk az együttesünkkel. Nevünk SZABADSÁG volt. Volt egy hatalmas fényreklámszerkezet a nevünkkel, amilyenek a házak tetején szoktak lenni, azt emelte egy daru a magasba és ég és föld között lebegve készülődtünk, hogy megkezdjük a koncertet. A közönség már türelmetlenül várta játékunkat, de hirtelen valami felvillant, szikrázott és füstölgött Galla Miklós az együttesünk tagja lábainál, valami elektromos érintkezési hiba lehetett, de ő mit sem zavartatva magát lehajolt  szerkezet alá, megigazított egy drótot és biccentett a fejével, hogy kezdhetünk, s így becsaptunk a húrok közé. 

Magyarázat: A szabadságot hirdetem.

 

 

2016. április5

Álmomban a nyolcadik kerületben (szűkebb pátriámban) alvilági nehézfiúknak beszéltem az élet értelméről, Isten és ember kapcsolatáról.

Magyarázat: Betegeknek kell az orvos.

 

 

 

2016. április5

Álmomban kislányommal, Zinával börtönről börtönre jártunk, ő énekelt én prédikáltam a raboknak.

Magyarázat:  Közös a küldetésünk.

 

 

2016. április5

Álmomban felvettek a papi szemináriumba. Kisebb ügyetlenségektől eltekintve jól töltöttem az első időszakot. Amikor kilépőre, kimaradásra mehettem, találkoztam feleségemmel, és elmondtam neki, nem tudom, meddig maradhatok, vagy mi lesz a sorsom, mert nem mondtam meg, hogy nős vagyok, igaz nem is kérdezték.

Magyarázat: Össze kell egyeztetnem magamban Isten szolgálatát a házassággal.

 

 

2016. április5

Álmomban részt vettem egy kisrepülővel egy sétarepülésen. Nagyon ügyes fiatal repülővezető volt a pilóta és utasa is. Jól összebarátkoztam velük, megengedték, hogy időnként irányítsam a gépet, így amikor leszálltunk, megkértem, vigyenek be a repülőklubba, mert jelentkezni szeretnék, hogy megtanuljak repülőt vezetni. A főnökhöz irányítottak, aki állapotomat látva kis hezitálás után engedélyezte, hogy tanuljak. Könyveket kaptam és ritka könyveket kellett magamnak beszereznem. Azzal érveltem felvételem mellett, hogy bemutattam, tudok gondolati irányítással repülni, de télen és időjárási viszontagságok esetén kényelmesebb a repülővel történő utazás.

Magyarázat: Szárnyalok.

 

 

2016. április 6

Álmomban emberhúst ettem. Egy középkorú jólszituált nő nézett, vagy ellenőrzött közben. Viszolyogtam, mert felismerhetően emberhús volt, egy vászoncipős láb drapp szósszal leöntve, de megettem végül. Utána másokat is láttam emberhúst enni.

Magyarázat: Mindenki fogad be másoktól emberi hatásokat, én kissé viszolygok ezektől.

 

 

2016. április 7

Álmomban egy patkányt vettem észre a paplanhuzatomban, ahogy fel s alá futkározott. Igyekeztem lerúgni magamról a paplant és reménykedtem, hogy nem harapja ki a huzatot és nem fertőz meg egy harapással.

Magyarázat: Kellemetlenségtől igyekszem megszabadulni.

 

 

2016. április 8

Álmomban Székesfehérváron voltam a volt munkahelyem központjába tértem be. Volt egy újítási javaslatom, ötletem, de kiderült, már valaki más szintén kitalálta és megvalósították. Utána mentem tovább a központba, a virágóra felé, ahol nagy áradás volt. Hatalmas halakat sodort a víz, élőket és döglötteket is. Mivel áradáskor szaporodnak a halak, tilos volt halat kifogni, mert ilyenkor nem olyan óvatosak, pedig egy 40-50 kg körüli ponty még az ujjamat is harapdálta, könnyű lett volna kifogni. 

Magyarázat: Ötleteimre nincs szükség, a szellemi kiáradásból nem meríthetek.

 

 

2016. április 10

Álmomban Bécsben voltam. Egy rangos hivatalnok (talán vámos, vagy rendőr)  bögréket dobált fel pörgetve, és felismertem, hogy Bécsben használatos Twinings bögrék, méghozzá egyedi darabok. Felismertem egy bögre alján a Bécsi Lilien porcelángyár logóját és ezt közöltem a hivatalnokkal, aki elismerése jeleként megajándékozott egy nagyméretű egyedi, zöld festésű bögrével, amin apró fekete kalligrafikus  betűkkel még valami szöveg is állt.

Magyarázat: A szellemvilágból ajándékot kaptam.

 

 

2016. április 10

Álmomban egy tízemeletes sátortetős ház tetején voltam a feleségemmel. Le kellett ugranom a háztetőről, csak úgy kerülhettem le a földre, a tetőn keresztül nem volt lejárat. Feleségem gyöngéden féltett s noha már sokszor ugrottam le sikeresen háztetőről, bennem is volt egy kis félsz és bizonytalanság, mert három lehetőség volt. Az egyik, hogy leugrok és sikeresen talpra érkezem. A másik, hogy belengek a háztető szélén, beugrok a tízediken a balkonra és a lépcsőházban megyek le a földszintre. A harmadik eshetőség az volt, hogy leugrok, vagy belengek, de az ugrás, vagy  belengés nem sikerül, a lábam megakad a balkon korlátjában, és pörögve zuhanok a földre, tagjaim összetörnek, fejem betörik, agyam szétloccsan.

Magyarázat: Leszületésem bizonytalanság övezte.

 

 

2016. április 13

Álmomban pihenőidőszak után újra behajóztam. Társaimmal  együtt vidáman igyekeztünk a kikötőbe és találgattuk, hová fog menni a hajó. A hajóra lépve vettük észre, hogy még csak a külhéja kész, sem a fedélzet, sem a lakótér, sem a felépítmény még nincs rajta. A főgépész vagy  fedélzetmester üdvözölt minket és közölte, a hajó Indonéziába megy.

Magyarázat: Következő leszületésem körülményei kialakulóban vannak.

 

 

2016. április 14

Álmomban bekerültem az indonéz nép csoportlelkébe, éreztem érzéseiket, gondolataikat. Utána indonéz nagyvárosok csoportlelkében voltam, majd egy ottani fehér egyenruhás férfiak csoportlelkét (leendő édesapám rendőr, vagy katonatiszt) volt módom tanulmányozni.

Magyarázat: Újabb körülmények vannak kialakulóban.

 

 

2016. április 14

Álmomban ugyanabban az épületben, de más folyosókon volt első feleségem lakása és rendelője, valamint második feleségemmel közös lakásom. Valamit elvesztettem, kerestem és kóvályogtam a kettő között.

Magyarázat: Egóm és magasabb énem még nem egyesültek.

 

 

2016. április 16

Álmomban Indonézia trópusi esőerdőjében, dzsungelében jártam. Az egyenletes párás melegben buja volt a vegetáció.

Magyarázat: Indonézia.

 

 

2016. április 16

Álmomban hosszú pihenőidő után behívtak tartalékos katonának. Ahogy az újoncokkal együtt várakoztam a legénységi épület előtt, elhaladt mellettünk egy öregkatonákból (hosszabb ideje folyamatosan szolgáló) álló szakasz. Mutattam az újoncoknak, hogy hurkás, feszes izmaik majd szétfeszítik az egyenruhát, iszonyú jó kondícióban vannak az újoncokhoz képest, mert állandó  megterhelés alatt vannak. Velük szemben az újoncok elkényelmesedett petyhüdt, fejletlen izmai alkottak ellenpólust és ennek láttán egyből én is megfeszítettem izmaimat és felkészültem az erősítő megpróbáltatásokra.

Magyarázat: Ami nem pusztít el, az erősít.

 

 

2016. április 18

Álmomban egy vasútállomáson beszélgettem egy ismerőssel, vagy baráttal a peronon, hogy milyen jó falatok vannak a vasúti étkezőkocsiban. Olyan jól beszélgettünk, hogy a vonat közben elindult. Észrevettem és futni akartam utána, de leintett a barátom, hogy jön a következő....

Magyarázat: Lemaradtam az intézményes vallás keretein belül való szellemi táplálék befogadásáról, de nyílik még lehetőségem erre.

 

 

 

2016. április 19

Álmomban ügyvezetőként álltam munkába egy nagyobb cégnél. Nyugodtan, higgadtan, magabiztosan vettem kézbe a cég irányítását. Mivel nem volt makulátlanul vasalt a nadrágom éle, ezért a pengeélesre vasalt tartalék nadrágomat vettem át, de közben kiküldtem a titkárnőmet a szobából.

Magyarázat: Erőforrásaim, energiám felett határozottan rendelkezem.

 

 

2016. április 21

Álmomban vendégségben voltam egy termetes falusi asszonynál. Mivel már voltam többször itt vendégségben és szerették a süteményemet, nekiálltam egyszerű alapanyagokból egyszerű, finom süteményt készíteni. A tészta dagasztásáig jutottam el, amikor bejött a gazdasszony és azt mondta, nézd, van már egy csomó süteményünk így is, mutatta a tepsiket, némelyikből alig hiányzott, némelyiket már majdnem mind megették, ne gyúrj süteményt, egyébként is inkább valami sósra vágynánk.

Magyarázat: Úgy érzem nincs szükség az általam készített szellemi táplálékra.

 

 

 

2016. április 21

Álmomban ajándékba kaptam egy hatalmas luxus személyautót (Peugeot 607). Leparkoltam vele a házunk elé, aztán amikor másnap megnéztem közelebbről, láttam, hogy aszfalttal van leöntve a teteje és a hátsó csomagtartófedél is. Ez kissé kiábrándító volt. Harmadnapra már a doblemezek is kezdtek lemálladozni róla, de alatta lüktető, lélegző élő test volt színaranyból.

Magyarázat: Szellemi fejlődésem eszközei tiszta forrásból vannak.

 

 

2016. április 21

Álmomban főiskolára jártam és államvizsga előtt voltam. Féltem, mert egy ideje nem jártam be az előadásokra, nem vettem részt az oktatásban és a diplomamunkám is csak elgondolás szintjén volt meg. Abban bíztam, hogy majd csak valahogy átcsúszok a vizsgákon, de egy évfolyamtársam rám ijesztett, hogy ha nem tudom alaposan a teljes anyagot, akkor kivágnak az államvizsgáról. Elkeseredtem és azon gondolkodtam, hogy akkor az állásom is elvesztem, mihez fogok kezdeni, mert a rendelkezésre álló rövid idő alatt már nem tudok mindent bepótolni.

Magyarázat:Tartok az élet végén bekövetkező számonkéréstől.

 

 

2016. április 23

Álmomban tartalékos katona voltam. Egy szombati napon eszembe jutott egy jogszabály, ezért utánanéztem, hogy a tartalékosokat legfeljebb három évig lehet szolgálatra behívni. Mivel már nagyon elegem volt a szolgálattal együtt járó vegzatúrából és rájöttem, hétfőn lejár a három év, elhatároztam, hogy benyújtom a kérvényemet a leszerelésre, ha hétfőn nem szerelnek le.

Magyarázat: Belefáradtam a szolgálatba.

 

 

2016. április 23

Álmomban egy hang így szólt: - Melyiket választod?

- A rabot? (eközben egy női börtön aprócska sötét celláját láttam)

- Vagy a látszólag szabadot? (eközben egy fénnyel teli hatalmas, szinte terem méretű cellát láttam, amelynek egy feléből a másik felének falai alig látszottak, de mégiscsak cella volt)

Magyarázat: Mindig a nehezebb helyzetben lévőnek van nagyobb szüksége segítségre.

 

 

2016. április 27

Álmomban egyenesen haladtam az úton autómmal és egy szembe jövő, balra kanyarodás közben nekem ütközött. Bár nekem volt elsőbbségem, ő szabálytalankodott, még neki állt feljebb. .

Magyarázat: Kellemetlenséggel találkozom.

 

 

2016. április 27

Álmomban prédikáltam, Jézus tanításából idéztem..

Magyarázat: Jézus a példaképem.

 

 

2016. április 27

Álmomban boltban akartam gyümölcsöt venni. Két halom körte volt a pulton, mögöttük két elárusítónő. Az egyikben gyönyörű, hibátlan körte volt, a másik túlérettek voltak, a nyomódott, fekete részek kivágva belőle. Kértem egy kiló körtét és azt gondoltam, az érettekhez méltányos pár hibás, de remélem nem mind a hibásból kapom. ..

Magyarázat: Még a polaritásban élek....

 

 

2016. április 29

Álmomban egy hatalmas atomtengeralattjárón szolgáltam. A parton voltunk a barátommal, amikor megtudtuk, maga az idős tekintélyes államfő rendelte el, hogy kifussunk a tengerre .

Magyarázat: Közeledem az Egységhez.

 

 

2016. május 1

Álmomban kérdezték és egyből tudtam Magyarország összes aranylelőhelyét, térképszerűen jelent meg előttem, elég volt csak rágondolni, láttam bejelölve a lelőhelyeket...

Magyarázat: Ismerem a tiszta szellemi forrásokat.

 

 

2016. május 4

Álmomban számítógépes rendszergazda voltam. Egy egész épületsort béreltünk, többemeletes házakat tele szervertermekkel. Ahogy töltöttem fel a programot, láttam, ahogy kivilágosodnak a házak egymás után...

Magyarázat: Egy nagy csapat tagja vagyok.

 

 

2016. május 4

Álmomban iskolás voltám, talán középiskolás. Szünetben, vagy tanítás kezdete előtt bementem az üres osztályterembe és bekapcsoltam a rádiót, amiből kellemes zene szólt. Felhangosítottam, hogy az osztályba lépve majd mindenki hallja és rákapcsoltam az iskolai hálózatra is, hogy az egész iskolában szóljon...

Magyarázat: Az élet iskolájában igyekszem a hangulatról gondoskodni. .

 

 

2016. május 5

Álmomban valaki azt mondta, hogy a libák szárnyát le lehet törni, meg lehet enni, a törést sárral be kell kenni és újra kinő a liba szárnya. Megpróbálkoztam egy libával, de nem az ízület mentén tört, olyan volt, mintha műhabból, vagy kígyóuborkából lett volna, elroppant valamilyen tetszőleges helyen. Próbáltam korrigálni, de most a teljes szárnya letört. Körülnéztem, hogy hol van sár betapasztani, de nem volt sehol, a liba meg kiugrott a kezemből és elmerült egy közeli kacsaúsztatóban. Nagyon sajnáltam, magamban éreztem a fájdalmát, mert szerettem a libát, és nem tudtam, így életben marad-e, mert lemerült a víz alá.

Magyarázat: Valakinek, akit szerettem, jóvátehetetlen károkat okoztam.

 

 

2016. május 5

Álmomban a nagy piactéren jártam és ahogy kifelé mentem a piactér kapuján, megbotlott a lábam valamiben. Láttam, hogy igazolvány és bankkártya. Igyekeztem a lábammal odébb pöckölni, hogy feltűnés nélkül fel tudjam venni, de észrevettem, hogy egy ember figyel... Továbbmentem és láttam, hogy az ember felvette és megtartotta magának. Az ember elment a zsákmánnyal, én visszamentem és találtam egy papírokból álló csomagot. Átnéztem és láttam, hogy szerelmi levelezés. Egy orosz férfi cirill betűkkel írt levelei egy vonzó külsejű spanyol nőnek, akibe szerelmes volt és a nő válaszai, de ahogy ránéztem a papirosokra, láttam mindkét szereplő külsejét és lelkét is, tudtam, hogy a férfi szerelme igaz, a nő azonban csak játszik vele, arra kell neki, hogy kihasználja, nincsenek valós érzelmei. Így aztán a papírokat mint értéktelent eldobtam.

Magyarázat: Csak az önzetlenségen alapuló kapcsolatnak van értéke.

 

 

2016. május 7

Álmomban a színházigazgató asszisztense, titkára, szárnysegéde voltam. Az idős tekintélyes színházigazgató a rendezővel együtt értékelt egy színdarabot a forgatókönyv alapján. A rendező a forgatókönyvbe írta bele a színházigazgató észrevételeit. Amikor az igazgatónak el kellett menni, azt mondtam a rendezőnek, folytathatjuk az értékelést, ismerem az igazgató gondolatmenetét. 

Magyarázat: Kiismerem magam az élet színházában.

 

 

2016. május 7

Álmomban a köztes létben voltam és megjelent előttem az ősfény, melyet saját tudatom kivetülésének ismertem fel. 

Magyarázat: Kiismerem magam a köztes létben.

 

 

2016. május 12

.Álmomban egy profi bűnözői csoport vezetősége akart beszervezni. Nagy hidegvérrel és lélekjelenléttel sikerült elhárítani a közeledésüket. 

Magyarázat: Sikerült ellenállnom a kísértésnek

 

 

2016. május 12

Álmomban egy hatalmas menyegzőre voltam hivatalos, rengetegen voltunk. 

Magyarázat: Únió mystica.

 

 

2016. május 14

Álmomban egy akaratos, de a realitásokkal tisztában nem lévő hölgy azt kérte, hogy süssek 10 bagettet, majd azt, hogy ezeket repülőgép törzseként felhasználva építsek egy repülőgép flottát és szállítsak vele több száz embert. A bagetteket megsütöttem, de megmutattam, hogy ezeknek nincs erős tartásuk, alkalmatlanok, hogy repülőgép törzseként szolgáljanak.

Magyarázat: Ami nem megy azt ne erőltessük.

 

 

2016. május 14

Álmomban részt vettem látogatóként egy tárgyaláson, melyet egy törékeny szemüveges bírónő vezetett. Végighallgattam a tárgyalást, majd amikor mindenki elment odamentem hozzá, hogy köszöntsem, mert ismerősöm volt. Megfogtam csomagjait, hogy tehermentesítsem, úgy indultunk hazafelé. Elmondtam, hogy mind a vád mind a védelem érveit le tudtam volna söpörni egy beszéddel, de mivel ez az egómból jött volna, és a vád valamint a védelem is egóból harcolt egymással, nem láttam értelmét az egók további harcának és inkább hallgattam. . 

Magyarázat: Nem veszek részt az egók harcában.

 

 

2016. május 16

Álmomban egy rét melletti buszmegállóban ültem egy padon, ami a helyi buszmegállót képezte. Mellettem egy harmincas fekete hajú nő ült. Hirtelen a semmiből előttünk termett egy megbokrosodott ló lovasával.  A ló szeme forgott, orrlyuki kitágultak, izmai remegtek a feszültségtől. Átfutott rajtam, hogy mi lesz velünk, de magamat a sorsnak megadva mozdulatlanul vártam. A ló átugrott felettünk és elvágtatott. A mellettem ülő hölgy nagyon megijedt, de megnyugtattam, hogy bár valós esélye volt, hogy a féltonnás állat szétloccsantja koponyánkat, de ez a másodperc tört része alatt halált okoz és gyakorlatilag nem érez fájdalmat az ember azonkívül hiszek a halál utáni életben, ezért voltam nyugodt.

Magyarázat: Nincs halál = örök élet.

 

 

2016. május 17

Álmomban egy bőrszerkós, vagány kinézetű férfi, talán ismerős, betuszkolt egy nagy fekete 600-as Mercedes pullmann kocsiba a vezetőülés melletti helyre, de az ülés nem előre nézett, hanem hátra volt fordítva az utasok felé. 4-5 utas ült még az autóban rajtam kívül. A bőrszerkós beült a vezetőülésbe és őrült tempóban kezdett száguldani. Az utastérben egy kijelző mutatta a sebességet, 215 km/h volt lakott területen, azon gondolkodtam, hogy fogjuk kihúzni a vezetőt a pácból, mert ebből biztos rendőrségi ügy lesz. 

Magyarázat: A szellemi törvényeket megszegő közegben tartózkodom.

 

 

2016. május 22

Álmomban egy gyógyszerautomatából két gyógyszert vettem.  Mindkettő mellett az Oroszlán szimbóluma volt. Az egyik neve Qman Tara a másiké Qman Restore.

Magyarázat: Együttérzésem és regenerációm erősödik.

 

 

2016. május 22

Álmomban (mostani) feleségemmel fiatalon, kisebb korkülönbséggel, egészségesen és jómódban találkoztunk. Álmomban még menyasszonyom volt. Piros pöttyös ruhában ment be a Gellért szállóba megrendelést felvenni, mert beindított egy kis vállalkozást egyelőre egyetlen termékkel, egy ízesítő fűszer pasztával. Audimmal fiatalosan ruganyosan forgolódtam a szálloda előtt parkolóhelyet keresve és azon gondolkodtam, fel fogom futtatni majd tapasztalatommal a vállalkozását, hogy sikeres legyen. Teljes összhang volt közöttünk. Feleségem/menyasszonyom 20-22 éves lehetett, én olyan 30-32 körül.

Magyarázat: Neuralgikus pontjaim az egészség, korkülönbség és az anyagi helyzet.

 

 

2016. május 23

Álmomban egy ismerősöm orvosnál/gyógyítónál volt, aki állapotát megvizsgálva erősen csóválta a fejét.

Magyarázat: Zűrök vannak.

 

 

2016. május 25

Álmomban egy vidéki városból távolsági buszjárattal mentem. Budapestre. Öreg, farmotoros Ikarus volt. Budapest felé közeledve egy civil ruhás, tehát álcázott ellenőr elkezdte kérni a menetjegyeket. Ekkor döbbentem rá, hogy nincs jegyem. Kisebb zűrzavar keletkezett a buszon és kiderült, bár beérkezett a busz a buszpályaudvarra, akiknek nem volt jegye, azokat nem engedik leszállni. Leszálltak a jegyesek, aztán bizonyos csoportoknak, gyerekeknek, aggoknak jegy hiányában is engedélyezték a leszállást. Ekkor a tumultusban valahogy lekeveredtem a buszról, de észrevettem, hogy a csomagjaim fent maradtak, ezért visszamentem. Csak az egyik csomagomat találtam, azt is üresen. Kiderült, a csomagokat túszként tartják vissza, hogy beszedhessék a büntetést. Kérdeztem, hogy nem látták-e a csomagomat, valaki azt mondta, elvitték és pár nap múlva hozzák vissza, így aztán türelmesen vártam.

Magyarázat: Intézményes szellemi irányzattal, vallással szembeni kötelezettségeim vannak.

 

 

2016. június 2

Álmomban egy elegáns belvárosi szállodában tárgyaltam autóm eladásáról.  Autóm oldtimer kinézetű volt, a múlt század negyvenes évei amerikai autóinak stílusában, de újonnan készült számomra egyedi gyártmányként. Nagy  teljesítményű, 6500 cm3-s motor, bőrülések, prémborítás, teakfa kormány, rózsafa betétek, intarziák, rengeteg műszer és kényelmi berendezés. Lenyitható teteje szintén valódi bőrből volt.  Miközben ecseteltem autóm előnyeit, hozzátettem, hogy kétéltű, tehát vízen motorcsónakként, kisebb yachtként is használható. Újonnan 100 millió feletti értéket képviselt, de az ilyen autóknak nagyon szűk a vevőköre, ezért használt de megkímélt állapotban 44 millióban szabtam meg az eladási árat tárgyalópartneremnek, mert nem kötődtem az egyébként kiváló autóhoz, úgy éreztem, hozzám egy jellegtelen, de megbízható, kisfogyasztású kompakt szedán illik, Toyota Avensis, vagy Corolla. A vevő gondolkodási időt kért és távozott, de hallottam, hogy egy autókereskedő a szomszéd szobában telebeszéli a fejét, hogy már 6 éves az autóm, és ne az enyémet vegye meg.

Magyarázat: Egyszerűségre vágyom.

z

2016. június 3

Álmomban anatómiát tanultam az orvosi egyetemen. Az izmokon és a csontokon túl voltam, most az erekből és a mirigyekből készültem vizsgára. .

Magyarázat: Folyamatosan tanulok.

 

 

2016. június 3

Álmomban új munkahelyre kerültem. Két barátságos kollegám megajándékozott egy reggeli és egy ebédjeggyel. 

Magyarázat: Ajándékként szellemi táplálékhoz jutok.

 

 

2016. június 6

Álmomban bűvész és mutatványos készletet kaptam, amivel környezetemet szórakoztattam

Magyarázat: Az átalakulás, a transzmutáció a legnagyobb mutatvány.

 

 

2016. június 6

Álmomban felismertem egy "rejtőző mestert". Csapzott hajú, szegényes öltözetű 25 év körüli fiatalember volt.  Ahogy elment mellettem éreztem, hogy némán a mozdulataival tanít és a meghatottságtól még a könnyem is kicsordult. Kértem, hogy jöjjön el a közeli völgybe, ott összegyűlünk és taníthatna minket, de amikor elkezdte mondandóját, rögtön belevágott valaki és azt mondta, félrevezeti az embereket.

Magyarázat: ha a ház urát Belzebubnak csúfolják, mennyivel inkább az ő háza népét is....

 

 

2016. június 7

Álmomban két német szót láttam magam előtt: Weißbrot, Luzern (azaz fehér kenyér, lucerna).

Magyarázat: Javasolt táplálékaim.

 

 

2016. június 8

Álmomban üvegcserepekkel, üvegtörmelékkel teleszórt úton haladtam.

Magyarázat: Per aspera ad astra.

 

 

 

2016. június 9

Álmomban az olimpiai létesítmények koncepcióját magyarázta és terveit mutatta meg valaki. A lényeg, amit hangsúlyozott, hogy az igazán nagy edzőtermek, és szállodák nem a létesítményekhez, stadionokhoz vezető úton vannak, oda csak egy kicsit tesznek és más, kevésbé feltűnő és kevésbé frekventált helyekre kerülnek a nagy edzőtermek és szállodák.

Magyarázat: Széles az út, amin sokan bemennek...

 

 

2016. június 11

Álmomban  tengeri kikötői rakparton sétálgattam az indulásra kész hajó mellett. Orromban már éreztem a tenger s az új kikötők illatát és ez örömmel töltött el.

Magyarázat: Változás előszelét érzem.

 

 

 

2016. június 19

Álmomban  egy különjárati busszal indultunk Kelet-Magyarországról a Balatonra kempingezni. A Keleti pályaudvarhoz érve megkérdeztem a sofőrt, hogy a Blaha Lujza téren tesz-e ki minket, ahol a Balatonra igyekvő kempingezők találkozni szoktak. A kérdésen a sofőr szemmel láthatóan felbosszantotta magát, végigvezetett Budapesten és Törökbálint és Biatorbágy között egy sziklás, homokos, sivatagszerű, vagy talán kőbányára emlékeztető területen kitette az egész társaságot.  Húgom is a buszon utazott, kárvallottan állt a busz mellett, alig akart leszállni róla. Egy utastárssal arról beszélgettem, hogy régen a buszsofőrök az utazókért voltak, ez a buszsofőr úgy hiszi, az utazók vannak őérte és felháborodik, ha kérdéseik vannak.

Magyarázat: Viselkedésem kollektív karmát idéz elő.

 

 

2016. június 21

Álmomban  a kislányom egy vastag filctollal összefirkálta a bútorokat. A firkálást semmiképp sem tudtam letörölni.

Magyarázat: Kitörölhetetlen nyomot hagy környezetében.

 

 

2016. július 1

Álmomban  visszavásároltam a régi panel lakásomat. Bementem körülnézni, a régi lakók még el sem hagyták, a padló és a tapéták elhanyagoltak voltak, áporodott szag terjengett, és ettem egy tányérról, de kifordult a számból. Alig vártam, hogy az előző tulajék távozzanak és megkezdhessem a karbantartást, felújítást.

Magyarázat: Személyiségem megújul.

 

 

2016. július 3

Álmomban  egy nagyon piszkos tükör előtt álltam és alig látszottam benne,, csak egy ember korvonalai voltak felismerhetők. Tudtam, hogy meg kéne alaposan tisztítani, hogy lássam magam benne, de nem láttam neki.

Magyarázat: A külvilágon keresztül nem látjuk magunkat tökéletesen.

 

 

2016. július 6

Álmomban  azzal kísérleteztem, hogyan lehet természetes anyagokat, akár egy almacsutkát is adathordozóként felhasználni.

Magyarázat: Az anyag nem más, mint besűrűsödött gondolat.

 

 

2016. július 6

Álmomban  hatalmas mennyiségű feladatot oldottam meg, ami egy nagy vizsgaanyag részét képezte. A feladatok 3/4-ével voltam kész, amikor a vizsgáltató közölte, központilag beszüntették ezeket a fajta feladatokat és széttépte eddigi munkám.

Magyarázat: Új feladatok előtt állok, a tanulás sosem ér véget.

 

 

2016. július 6

Álmomban  külföldön voltam és busszal utaztam, de nem volt jegyem. Végig azon izgultam, nehogy lebukjak, mert emlékeztem, hogy volt már ilyen esetem. Akár a buszvezető is kérheti menetközben, vagy civil ruhás ellenőrök is lehetnek, akik a buszvezetővel beszélgetnek. Végül, amikor már nem bírtam a feszültséget és úgy gondoltam, megérkeztünk    uticélomhoz, ami egy spirituális városrész volt, leszálltam. Nagy tömeg volt és egy épület feliratáról láttam, hogy papnevelde, jöttek ki a kispapok, emiatt jó közegben éreztem magam.

Magyarázat: Vágyom a spirituális társaságra.

 

 

2016. július 22

Álmomban Orbán Viktorhoz hívattak, hogy én tudom egyedül magnéziumos tejjel a halhólyag bőrét eltávolítani. Egy kisebb társaság volt Orbán Viktornál, egy  pillanat alatt megoldottam a feladatot, közben Áder János  átment a szobán kétszer is. Mind a kétszer köszöntem neki, de nem fogadta a köszönésemet.

Magyarázat: Evilág hatalmasságai vagy kihasználják, vagy semmibe veszik az embert.

 

 

 

2016. július 25

Álmomban olyan hangulat uralkodott a környezetemben, hogy sokan a kivándorlás mellett döntöttek. Engem is elkapott az események sodra, zsebeimet teletömtem pénzzel és egy Franciaországba tartó gépre ültem fel. Elég savanyúan fogadtak Párizsban, mellettünk Romániából érkező gép utasait fogadták szintén nem túl kitörő lelkesedéssel. Útlevelemet elvették és azon gondolkodtam, sikerül e talajt fognom Franciaországban, kapok-e egyáltalán menedékjogot, vagy letelepedési engedélyt és nem lett volna szerencsésebb mondjuk Egyiptomba menni, ahol egy jól képzett diplomás ritkaságszámba megy és talán jobban lehet érvényesülni.  Nem volt túl jó a hangulatom, éreztem, hogy a pénzem csak fogy, elővettem pár eurót, hogy egy olcsó lángossal elüssem az éhségem.

Magyarázat: Leszületésemkor teli voltam reménnyel, tettvággyal és bőségesen feltöltekeztem erőkkel és eszközökkel. A Földön aztán nemigen találtam a helyem

 

 

2016. július 26

Álmomban megszólalt a munkaidő végét jelző kürt, vagy duda és a munkások megindultak kifelé a gyárból.

Magyarázat: Lejárt a munkaidőm.

 

 

2016. július 27

Álmomban egy nagy hajón utaztam. Mindnyájunknak volt egy csomó olcsón bevásárolt élvezeti cikke, gyarmatáruja, cigaretta, italok, édességek, szörpök, kaviár, stb. Utazott a hajón egy pap is. Elkezdtük az élvezeti cikkeket a paphoz vinni és felajánlani Isten céljaira. Észrevettük, hogy utána sokkal boldogabbak lettünk, amikor lemondtunk valamiről, így aztán lassan mindent odaadtunk a papnak és nagyon boldogok voltunk.

Magyarázat: Amiről le tudunk mondani, az igazán a miénk.

 

 

2016. augusztus 1

Álmomban két aranylemezre festett nagy festményt bíztak rám, hogy vigyem el a  kincstárba. Egész nap tartott az út, késő éjjel értem ahhoz a helyhez, ahol a kincseket őrizték, de sem a bejárat, sem őrség nem látszott. Odavetődött egy rosszarcú férfi aki először csak érdeklődést mutatott a festmények iránt, majd el akarta rabolni őket, de a támadást sikeresen elhárítottam ás vártam a hajnalt, hogy kinyisson a kincstár.

Magyarázat: A nehézségek ellenére teljesítettem feladatomat.

 

 

2016. augusztus 1

Álmomban már a kincstárban volt a két festmény, a kincstár bejáratából hatalmas, vakító fény áradt és két angyal őrizte kivont karddal a bejáratot.

Magyarázat: Teljesítettem feladatomat.

 

 

2016. augusztus 1

Álmomban vidáman beszélgettem a kincstárt őrző két angyallal.

Magyarázat: Munka után jól esik a pihenés.

 

 

2016. augusztus 4

Álmomban fogadott fiam, Andris egy csavarhúzóval egy elektromos aljzatba készült belenyúlni. Bízott magában , azt hitte tudja, mit csinál... Én meg tudtam, hogy ott veszélyes áramütés érheti, ezért kiabáltam, hogy Neeeeeeeeeee! 

Magyarázat: Vigyázok fogadott fiamra.

 

 

2016. augusztus 5

Álmomban többnapos tanfolyamon vettem részt, ahol a legmodernebb telekommunikációs és interaktív prezentációs eszközök használatával ismertettek meg. Az első nap után otthon készültem, mert tudtam, hogy tőlem aktív szereplést várnak. Nekiálltam közben felsúrolni a konyhát és a nappalit egy újfajta takarítóeszközzel, de közben arra gondoltam, jobb lenne a tanfolyamra készülnöm, nehogy másnap felsüljek.

Magyarázat: Fejlődöm.

 

 

2016. augusztus 6

Fogadott fiam álma. Idegenben, külföldön voltunk rabságban, ahol mostoha sorsunk voltunk, moslékot kaptunk étel helyett és sokat vertek minket, olykor véresre is. Egy idő múlva vonatra raktak és kiszabadultunk és hazánkba tértünk, a vezetőink meg akarták büntetni a felelősöket, de kértük, hogy ne essen bántódásuk, mert ők is olyan emberek, mint mi vagyunk.  Lényeges volt a kitartásunk, mert sok más fogoly korábban feladta és öngyilkos lett, vagy meghalt.

Magyarázat: A rossz szellemi táplálék miatt nem ébred bosszúvágy bennünk.

 

 

2016. augusztus 9

Álmomban egy helységben voltam, amelyik tele volt finom piskótákkal és pudingokkal megtöltött tepsikkel. A rengeteg finomsággal azt csináltam, amit akartam.

Magyarázat: Nagy lehetőségeim vannak.

 

 

2016. augusztus 12

Álmomban a lakásomban észrevettem egy ott megbúvó ápolatlan csavargót. Miután megpillantottam, rám támadt, megragadta a grabancomat, de határozottan kipenderítettem a lakásból. 

Magyarázat: Szellemi hibaelhárításom működik.

 

 

2016. augusztus 12

Álmomban hatalmas cubákos húsokat ettem, pulyka, vagy báránycombokat.

Magyarázat: Szellemi táplálékom "nagy falatokból" áll.

 

 

 

2016. augusztus 14

Álmomban hátulról egy hosszú tűt döftek a gerincembe, amire felüvöltöttem, mert igen fájdalmas volt

Magyarázat: Fájdalmas a hátbatámadás..

 

 

 

2016. augusztus 14

Álmomban egy ismerősöm egy tányér sajtos makarónival kínált. Ahogy nézegettem a sajtdarabokat, láttam, hogy mozognak és  hogy az étel tele van kukacokkal, légypondrókkal. Elnézést kértem és visszaadtam az ételt, mire ő kifejtette, van ismerőse, aki rendszeresen legyet eszik és azzal tartja karban az immunrendszerét, de inkább erőltetett magyarázkodásnak tűnt ez az állítás.

Magyarázat: Elutasítom a romlott szellemi táplálékot.

 

 

 

2016. augusztus 18

Álmomban egy komoly kihívást jelentő állásba kerültem. A cég, aminek vezetője lettem, hatalmas ingatlanvagyonnal rendelkezett, aminek kb. 60%-át bérlők használták, azonban a bérlők nem fizettek bérleti díjat, sőt a fizetendő, de a be nem fizetett bérleti díj után járó üzletszerzői jutalékot  szépen készpénzben felvették a cégtől, tehát bevétel helyett még kiadást generáltak, így a cég pénztartalékai kimerültek. Ezt a helyzetet kell cégvezetőként megfordítanom, beszedni a bevételeket, elérni, hogy maradjanak meg a bérlők, így nyereségessé tenni a céget. 

Magyarázat: Véget kell vetnem annak, hogy kihasználnak, különben energiatartalékaim kimerülnek.

 

 

2016. augusztus 21

Álmomban légi utaskísérőket képző tanfolyam és a jelöltek kiválasztását végző bizottság vezetője voltam.

Magyarázat: Szellemi tudásom átadom.

 

 

2016. augusztus 21

Álmomban gyóntató, miséző pap voltam.

Magyarázat: "Hivatásos" szellemi ember vagyok.

 

 

2016. augusztus 21

Álmomban egész Európát körbejáró tandemes kerékpárútra készültem. Volt egy hölgytársam a tandem biciklire, de úgy terveztem, mások is csatlakozhatnak a túrához. Nagyon alaposan készültem, jó kerékpárt választottam és elvittem szerelőhöz felkészíteni, lemosni, semmit sem bíztam a véletlenre.

Magyarázat: (Szellemi) útra kelek.

 

 

 

2016. augusztus 31

Álmomban egy napsütéses délelőtt egy szép kertvárosi utcán sétáltam koraősszel. Az utca néptelen volt. A rádióból érzelmes zene szólt  A Whiter Shade of Pale - Senza Luce és olyan erős spontán boldogsághullám tört rám, hogy felkiáltottam: Jaj a lelkem, jaj!  Attól tartottam, hogy a lelkem el sem bírja a nagy boldogságot és megreped... de szerencsére elbírta

Magyarázat: Szem nem látta, fül nem hallotta, szív nem érezte, amit az Isten azoknak készít, akik szeretik őt.

 

 

2016. szeptember 3

Álmomban feleségemmel, gyerekeimmel és bátyámmal repülőútra indultunk Amsterdamba, ahonnan még egy rövid kiruccanást is terveztünk Koppenhágába. Én voltam az előörs, családom és bátyám utánam érkeztek. Felderítettem a terepet, jó olcsók a ruhák és főleg hatalmas halakat lehetett venni pár euróért, ezt semmiképp nem akartam kihagyni. 

Magyarázat: Szellemi utazásunkról Halak princípiumban gazdagodva térünk haza.

 

 

2016. szeptember 7

Álmomban egy nagy épületegyüttes részét képező csarnokba, előadóterembe tévedtem, ahol az előadó szavaival elkápráztatta a közönséget, akik feszülten figyeltek.  Nekiálltam nézni az előadást, de nem ülve, hanem pár méter magasan lebegtem, sőt még bukfenceztem is a levegőben. Erre az előadó nagyon dühös lett, hogy a (számára és a közönség számára) különös képességem miatt rám terelődik a figyelem, ezért két sötétbőrű (indiai vagy néger) fogdmegjét küldte rám, hogy vallassanak ki, de vallatás közben megszöktem és nem tudtam utolérni.

Magyarázat: Az egó nem tűr konkurenciát.

 

 

2016. szeptember 9

Álmomban egy jól megterhelt önjáró uszállyal mentem a Dunán felfelé. Valami probléma adódott, ezért megpihentem az uszállyal, hogy elhárítsam.  Nehéz volt a probléma, ráadásul társam sem volt, egyes egyedül voltam az uszályon, de megoldottam, kis víz folyt az uszály orrába, de attól még felérünk a célállomásig, mondtam, és nekiindultam.

Magyarázat: Nehezen, lassan, de haladok eredetem felé.

 

 

2016. szeptember 10

Álmomban wc dugulás elhárítása volt a feladatom.

Magyarázat: Fel kell számolnom a szellemi salakanyagok felhalmozódását.

 

 

 

2016. szeptember 14

Álmomban társasutazáson voltam az USA-ban. A hazautazás napján de 10 körül járt az idő és az útitársakkal beszélgettük, hogy van még idő, csak du fél 3 kor indul a gép haza. Nagy sürgés forgás volt, sokan taxiba ültek, még elmentek vásárolni, de én nagyon hazavágytam, idegenül éreztem magam New Yorkban és szerettem volna minél hamarabb a repülőtérre kerülni. Volt még egy csomó pénzem, úgy gondoltam, majd ott elvásárolgatom. Akivel megbeszéltem, hogy együtt megyünk a reptérre, eltűnt,  teljesen egyedül maradtam. Igyekeztem kint élő magyarokat keresni (do you speak hungarian?) hogy segítsenek, a New Yorki hat repülőtér közül, melyikre vitessem ki magam a taxival, nehogy még a végén itt ragadjak, mert közben jócskán eltelt az idő 10 óra óta és félő volt, ha nem találok gyorsan taxit, már alig érek ki a repülőtérre, vagy lemaradok a gépről...

Magyarázat: Hazavágyódom.

 

 

2016. szeptember 15

Álmomban titkosszolgálat, vagy valamilyen titkos szervezet, társaság tagjaként egy nagy kórházban voltam. Egy szobába benyitva láttam, hogy merényletet követtek el két munkatársunk ellen, az egyiket megsebesítették, a másikat megölték. Ezt onnan tudtam, hogy az alsó ajkába egy lap piercing szerű jelvény volt szúrva. Szaladtam a főnökeinkhez jelenteni a merényletet, de csak a sebesültet jelentettem, mert ő még  menthető volt. Indultam vissza, de közben eszembe jutott, hogy úgyis rájönnek a másik munkatárs halálára, ezért visszafordultam, hogy azt is jelentsem. Hosszasan bolyongtam a kórház folyosóin.

Magyarázat: Földi életemben is a szellemvilág hierarchiájába tagozódom.

 

 

2016. szeptember 16

Álmomban 30-35 éves koromban az Operaházban dolgoztam. A főigazgató összerúgta a port a minisztériumi vezetéssel, felmondott, vagy menesztették és egy nappal a nagy állami ünnepség és ünnepi előadás előtt engem neveztek ki főigazgatónak. Még névjegyem sem volt, de magabiztosan készültem, hogyan fogom köszönteni az előkelőségeket, állami vezetőket és ha a volt főigazgató meg is gondolná megát, megmondom neki, hogy nincs visszaút.

Magyarázat: Egy fontos esemény előtt kezembe veszem életem irányítását.

 

 

2016. szeptember 17

Álmomban egy étterem kerthelységében voltam. A kerthelység peremén, szélső asztalnál ültem, amikor váratlanul rám tört a hasmenés és mire észrevettem, valamennyi a kövezetre pottyant. Gyorsan letérdeltem és elkezdtem papírzsebkendővel feltörölni és reménykedtem, hogy a szagokat még nem érzik a környező asztaloknál lévők,  nem akartam másoknak kellemetlenséget okozni. Alaposan feltöröltem a maradványokat és csendben hátrafelé haladva feltűnés nélkül távoztam az étteremből.

Magyarázat: Életem végén "bűneimet megbánva" feltűnés nélkül távozom.

 

 

2016. szeptember 19

Álmomban  leszereltek a katonaságtól, de ott bolyongtam a parancsnokságon, hogy bebizonyítsam, tévedésből többet szolgáltam, mint a katonaidő. Végül egy hölgynél kötöttem ki, aki titkárnő, vagy adminisztrátor volt. Azt mondta először, biztos nem reklamáltam eleget. Mikor felsoroltam a tiszteket, akiknek reklamáltam, azt mondta, nála kellett volna reklamálnom, nála azonban nem reklamáltam, így megnyugodtam. Kér hivatásos katonával arról beszélgettünk utána, hogy több kocsim is van, részben azt sem tudom hol parkolnak, azokat is számba kéne venni, most már van rá időm leszerelt katonaként .

Magyarázat: Életem végén  "igazságom" keresése tart a Földön.

 

 

2016. szeptember 21

Álmomban már felébredtem álmomból, de még mozdulatlanul feküdtem és nem volt nyitva a szemem. Valaki elkezdte rángatni a karom, hogy felébresszen, mert első látásra úgy tűnt, még alszom, de szóltam neki, hogy már ébren vagyok.

Magyarázat: Felébredtem, bár ez kívülről még nem látszik.

 

2016. szeptember 22

Álmomban cégvezető lettem egy közepes méretű cégnél. Látszólag nagy volt a sürgés forgás, páran szóba is elegyedtek velem, ahogy az irodámba mentem, ezért első dolgom az volt, hogy kértem a titkárnőmet, hogy készítse el, vagy ha már van, hozza be a szervezeti sémát és mindenki mellé írja be, mióta dolgozik a cégnél és mennyi a fizetése, így képet kapok majd a cég struktúrájáról.

Magyarázat: Kézbe veszem erőim, energiáim irányítását.

 

2016. szeptember 24

Álmomban Kelet Nyugat intelligencia vetélkedő megszervezésével bíztak meg. Hatalmas papírlapokra készítettem rajzokat és táblázatokat több világtérkép segítségével. Földrajzi, gazdasági, politikai világtérképeket használtam, plusz a hibajegyzéket tartalmazó térképet, ami a korábbi kiadások hibáit tartalmazta. Lassan haladtam, mert nagy munka volt, esztétikai hibák voltak az egyik nagy lapon, ezért át akartam másolni, de közben eszembe jutott, hogy még több nagy lap nincs kész, pedig a vetélkedő nemsokára kezdődik. Ráadásul a készülődést nézők közül többen zavartak a munkában, hátráltattak, ugyanakkor sürgettek, hogy igyekezzek, így pedig nem lehet koncentrálni.

Magyarázat: Az ellentétek világában nem zavartalan a munkám.

 

2016. szeptember 25

Álmomban valamilyen versenyen, vagy vetélkedőn vettem részt. Azt vettem észre, hogy ha valaki fél és kimutatja a félelmét, a többiek, a vetélytársai kihasználják, hogy felülkerekedjenek rajta, ezért eldöntöttem, itt nem szabad félni.

Magyarázat: A félelem a szeretet ellentéte, gyengít.

 

2016. szeptember 28

Álmomban megismerkedtem egy első szerződéskötése előtt álló kezdő építési vállalkozóval. Elmagyaráztam, hogy mivel szokták az építési vállalkozókat csőbe húzni, és kinyomtattam neki egy mintaszerződést, amely olyan klauzulákat tartalmazott, melyekkel minimalizálhatta az esetleges károkat, veszteségeket. 

Magyarázat: Átadom tudásom.

 

 

2016. szeptember 29

Álmomban összebarmolták a hűtőszekrényemet, amíg távol voltam otthonról. Hoztak a szállítók ajándékba különleges élelmiszereket, de amit a mélyhűtőbe kellett volna tenni, a felső hűtőrészbe került, és kifolyt, amit meg betettek a mélyhűtőbe, az hozzáfagyott az ajtóhoz és amikor ki akartam venni, letépődött a hűtő ajtajának festése. Bosszankodtam.

Magyarázat: Nagy a felfordulás szellemi táplálékaimnál.

 

 

2016. október 1

Álmomban egy sok kirendeltséggel bíró nagy cégnél dolgoztam. Az volt a feladatom, hogy a kirendeltségeknél lévő készleteket ellenőrizzem és egyeztessem a központi nyilvántartással.

Magyarázat: Nagy cég = Isten és a vele együttrezgő szellemvilág.

 

 

2016. október 4

Álmomban egy méhsejt szerű telepen laktam, hosszú sorban egymás mellett laktak emberek, mindenkinek egy pici fülkéje volt. Egy fiatal nő gyilkosság gyanújába keveredett. Tudta, hogy jönnek hozzám nyomozók, ezért eljött és megkért, hogy ne áruljam el. Nem tudtam, hogy gyilkosság, vagy baleset történt, de a nő nagyon könyörgött és ideadta a férj dokumentumait is, amelyekből a név ki volt vágva. Azt mondtam magamban, nem ítélkezem, megteszem, amit kért. Tudtam, hogy közelednek a nyomozók, ezért az okmányokat kidobtam a fülkémből. A nyomozóknak sikerült úgy válaszolnom, hogy nem is kellett hazudnom, és a nőt sem buktattam le.

Magyarázat: Ne ítélj, hogy ne ítéltessél!

 

2016. október 6

Álmomban rotyogón forró  főzelékembe finom csípős bogyiszlói paprikát aprítottam. Már készültem megenni a számomra ízletes ebédet, amikor legyek, muslicák, apró rovarok szálltak rá, némelyik bele is esett, így elment a kedvem az evéstől.

Magyarázat: Szellemi táplálékom nem tudom zavartalanul magamhoz venni.

 

2016. október 7

Álmomban sivatagban jártam (2010 októberi álom folytatása). A nap vakítón a szemembe sütött, az ajkam cserepes volt, a bőröm felhólyagosodott, lassan kitartóan vonszoltam magam tovább. 

Magyarázat: Megszorításokkal teli időszakom még tart.

 

 

2016. október 8

Álmomban a kislányomat láttam nagy esőben egy esernyő alatt. 

Magyarázat: Védi a Gondviselés.

 

 

2016. október 7

Álmomban a feleségem édesanyja mellett ültem az anyósülésen egy autóban. Figyeltem a tájat s egyszerre feltűnt, hogy kereszteződés következik és túl gyorsan megyünk. Szóltam neki, hogy Zsóka, már rég fékezned kellene, de nem válaszolt.  Úgy tűnt már nem ússzuk meg baleset nélkül, az autó száguldott, oldalra pillantottam és láttam, hogy Zsóka elájult, a kéziféket pedig nem értem el.

Magyarázat: Veszély közeleg.

 

2016. október 10

Álmomban sötét, iszapos, zavaros víz szélén álltam. Megláttam egy hal hátát és a vízbe nyúltam, hogy kitapodassam, megsimogassam. Álmomban a dugong (tengeri tehén) jutott eszembe. A hal nagyot csapott a farkával és rárabolt a kezemre. Közben látszott, hogy nagyobb, mint gondoltam, 3-4 m hosszú is meg volt. Elrántottam a kezem, hogy ne tudjon megharapni, így fogai csak karcolták a tenyerem és egy határozott mozdulattal félrelöktem a támadó fejét.

Magyarázat: A veszély elhárult.

 

2016. október 11

Álmomban egy vékony, törékeny huszonéves nő állt velem szemben. Arca míves, de sápadt, haja egészen rövid, 1-1,5 cm-s, őszülő, foltokban kihullott.  Fekete szemében fájdalom látszik, de melegséget sugároz. Kezemet a derekára tettem, lassan magamhoz húztam és leheletnyi puszit adtam az arcára.

Magyarázat:A szenvedés felemel.

 

2016. október 12

Álmomban tengerészként hajóra szálltam. Tapasztalt tengerész voltam, sokadszorra szálltam hajóra, kipihent voltam, égtem a tettvágytól. Kerestem egy szabad ágyat, lepakoltam mellé a cuccaim a szekrénybe, átöltöztem munkaruhába és bár még ebédidő volt, nekiálltam dolgozni. Találtam egy krétával rajzolt kört a hajótesten, azt kivágtam flexszel, de amikor megjöttek a többiek az ebédidőről, egy tapasztalt matróz megmutatta, hogy nem szép a vágásfelület, sorják vannak rajta, majd reszelővel ki kell javítani. Nekiálltam gyorsan reszelőt keresni, mert tapasztalt tengerészként szégyelltem ezt a hibát, minél hamarabb ki akartam javítani.

Magyarázat:Hibáimat igyekszem kijíavítani.

 

 

2016. október 12

Álmomban felkerestem idős, tekintélyes főnökömet és beszámoltam az elmúlt időszakban végzett munkámról.

Magyarázat:Omnis gloria Deo.

 

 

2016. október 12

Álmomban a Miatyánkot imádkoztam.

Magyarázat: Az ima erősít, véd.

 

 

2016. október 12

Álmomban nagy adag finom töltött káposztát ettem tejföllel.

Magyarázat:Tartalmas szellemi táplálék.

 

 

2016. október 16

Álmomban feleségem szüleivel, testvéreivel és nagyszüleivel utaztam együtt. A vasúti fülke közepén, a két pad között volt a wc kagyló, s mivel nagyon kellett elintéznem a dolgomat, kénytelen voltam ráülni. Igen kellemetlen volt kétoldalt a térdeik között a szükségem elvégeznem, de nem bírtam visszatartani. Mikor kész voltam, azt mondtam,  köszönöm a türelmüket, elnézést az okozott kellemetlenségért.

Magyarázat:Szükség törvényt bont.

 

 

2016. október 19

Álmomban feleségem barátnőjének  szüleinél voltam a második szomszédban. Épp ügyfelek voltak náluk,mint kiderült a barátnő apukája okmányhamisítással foglalkozik. Amikor végeztek és fizettek a megrendelő bűnözők, felajánlotta, hogy nekem ingyen elkészíti, ha akarok valamit.  Jóban voltunk sokszor vittem át nekik kóstolót, átjárogattam beszélgetni. A még a szobában tébláboló bűnözők kitalálták, hogy nekem milyen hamis igazolványt és bankkártyát készítsen, amivel majd segítenek 20 millió forinthoz jutnom. El is mentünk a hamis iratokkal a bankba, a bűnözők mondták, hogy sima ügy lesz, én pedig úgy gondoltam, amúgy se nagyon akartam, a pénz sem izgat nagyon, hát úgy méltányos hogy az ötletért és a segítségért majd a pénz felét nekik adom. A bűnözök beszéltek a banki alkalmazottakkal, akiknek szimpatikus voltam, mert bizalomkeltő megjelenésem volt. Amikor a főpénztárnál vártam, hogy szólítsanak, egyre jobban kezdett elmenni a kedvem a dologtól. Ez az egész nem tiszta, még csak nem is a bank pénze, hanem egy ügyfélé, akinek a nevére nyomtaták az én fényképemmel az igazolványt, a pénzt keresni fogják, a bankban kamerák vannak, hű, mibe keveredtem... Abban a pillanatban odalépett egy gimnáziumi osztálytársam, és azt mondta, most még visszacsinálhatod az egészet, mondd azt, hogy felhívtak a kiállításról, hogy mégsem bővítik a kiállítási területet, mégsem szükséges  pénz. Így is tettem, a főpénztárosnő kedvesen mosolygott és megértő volt a történet kapcsán, a bűnözőktől pedig búcsút vettem és elindultam haza.

Magyarázat:Megfontoltan cselekszem, ellenállok a kísértésnek.

 

 

2016. október 24

Álmomban új munkahelyre kerültem. Az idős tekintélyes főnöktől egy Rollyce Rollyce-t kaptam céges autónak. A főnök biztatott, hogy próbáljam ki.  Nagyon örültem neki, nem is tudtam mit kezdeni a sok luxusfunkcióval. Többek között egy gombbal még menet közben is lehetett levegőt fújni a gumikba. Nagy teljesítményű motor volt benne, éreztem, és valaki mondta is, hogy az ilyen autót lassabban, méltóságteljesebben vezeti az ember. A fényszórót azonban nem tudtam bekapcsolni, ezért úgy gondoltam, célszerű lenne  átolvasnom a használati kézikönyvet, hogy mindent szakszerűen tudjak kezelni és használni rajta. Megálltam a garázsomnál, ahol még egyszer összefutottam a főnökkel, de ő csak biccentett és jóindulattal, szeretettel rám mosolygott.  Éreztem, hogy tudja hibáimat, gyarlóságaimat, de bízik bennem.

Magyarázat:Szellemi fejlődésemhez új eszközt kaptam.

 

 

2016. október 26

Álmomban a katonaságnál egy irodában kezdtem dolgozni. Hadnagyi rendfokozatom volt, szokatlan volt egy kicsit. Tekintélyes íróasztalt kaptam, nagy polcfelépítménnyel, asztali lámpával, ásványvizes kancsóval. Másnapra eltűnt az asztali lámpa és az ásványvizes kancsó. Körülnéztem, hátha elvitte valaki másik íróasztalra, végül azt mondtam, nem zargatom ezzel a főnökséget, veszek a fizetésemből. Bátyám hirtelen ott termett és adott sokkal több pénzt, mint amennyi szükséges volt.   

Magyarázat:Folytatom szellemi munkám.

 

 

2016. október 30

Álmomban gyermekeim születésénél voltam jelen.    Az első gyermekem minden probléma nélkül született, a doktornő tiszteletet parancsoló külsővel, de tökéletesen bonyolította le a szülést, a segédszemélyzet is precízen dolgozott. A második gyermekem születése váratlanul indult be, nem volt bent a kórházban az ismerős doktornő, de egy szintén komoly, felelősségteljes doktornő volt éppen ügyeletben. A szülés kezdetekor kihívtak a szülőszobából, hogy segítenem kell valakinek, és elmentem segíteni. Később eszembe jutott segítségnyújtás közben, hogy mi lesz a születendő gyermekemmel, sokkal fontosabb, hogy a születésénél ott legyek, de a szülőszobánál kiderült, hogy intelligens fehérgalléros bűnözők el akarták lopni a gyermekem. Már náluk is volt az újszülött, de ádázan küzdöttem érte és a segítő erők támogatásával végül sikerült megakadályozni a gyerekrablást.

Magyarázat:Újjászületésem nem problémamentes.

 

 

2016. november 1

Álmomban tanfolyamon vettem részt, ahol a résztvevők többsége gyógyszergyárban dolgozott.

Magyarázat:Tanulok.

 

 

2016. november 1

Álmomban a Lánchídon mentem át Pestről Budára. A híd közepe után kihajoltam a korláton és átbuktam rajta. A korlátra egy futószőnyeg szerű hosszú ponyva volt rögzítve, amibe esés közben belekapaszkodtam és a szőnyeget magammal rántottam. Abban bíztam, hátha megtart és csak lengek a víz felett, de nem tartott meg, ellenben lassította az esésemet, így nem tört csontom, amikor a Dunába estem. Kellemetlen volt és akadályozott mozgásomban az átvizesedett szőnyeg.  Igyekeztem kibújni belőle és úszni a túlpart felé

Magyarázat:Az élet hídján átkelésem nem problémamentes.

 

 

2016. november 1

Álmomban egy üres lakásban öt majmot tartottam ketrecekben. Amikor bementem a majmokat ellenőrizni, láttam, hogy két harapós majom kiszabadult a ketrecéből. Bezártam a lakást, nehogy valaki bemenjen és baja essen,  és elmentem szólni a központba, hogy adjanak segítséget.

Magyarázat: Személyiségemben nem engedem érvényesülni az agresszív késztetéseket.

 

 

2016. november 2

Álmomban két, nagy értékű, különleges, "egzotikus" valutára kiállított csekket váltottam be egy bank pénztárában.  Zavaromban nem csak a csekkekre, hanem a színes, bőrszerű tapintású bankjegyekre is elkezdtem aláírásokat tenni, de a bank pénztárosnője előzékenyen kicserélte az összefirkált bankjegyeket. A végén mintegy mellékesen megkérdezte,  elmegyünk-e együtt vacsorázni, de hirtelenjében nem is tudtam mit válaszolni, ezért megkérdeztem valakit, akivel együtt álltam a sorban, hogy mi ilyenkor a szokás itt.

Magyarázat: Eszközeim, lehetőségeim bővülnek.

 

 

2016. november 2

Álmomban egy táblára írt hatalmas emeletes törtből, négyzetgyökből, köbgyökből, hatványokból álló több ismeretlenes egyenlet előtt álltam. .

Magyarázat: Nehéz, bonyolult életfeladat előtt állok.

 

 

2016. november 6

Álmomban ellátogattam abba az épületbe, ahol régen a munkahelyem volt.  (95-99 között a Rózsadomb legmagasabb részén egy tízemeletes toronyház legfelső emeletén béreltünk egy lakást irodának) A régi cégem már máshová költözött és az ajtó be volt zárva, látszott, hogy most üres, nincs kiadva. Egy magas beosztású szomszéddal beszélgettem a folyosón, aki kiküldetésbe készült és összepakolt. Közben nekem adta egy nadrágját, ami kényelmes volt, értékes anyagból készült és rám is jól passzolt. Megkínált még gyümölcsökkel és tejjel, de el kellett mennie és mondta, hogy olyan későn tér vissza, amikor már nem leszek ott, ezért elbúcsúztunk egymástól. Még néhány házbelivel nosztalgiázgattam, majd elindultam a busszal hazafelé. Egy házbeli, vagy házbeli irodában dolgozó férfi a német gyártmányú fékek kiváló minőségét ecsetelte a buszon, majd leszálltunk mindketten a buszról és tőle is elbúcsúztam.

Magyarázat: Személyiségemben nem engedem érvényesülni az agresszív késztetéseket.

 

 

2016. november 9

Álmomban váratlanul előléptettek tábornokká, négy csillag volt a válllapomon és kineveztek a laktanya parancsnokává. Boldog és büszke voltam. Úgy gondoltam, birtokba veszem este a laktanyaparancsnoki hálószobát, de ott a régi, nyugdíjazott laktanyaparancsnok aludt még néhány hölgy társaságában, akik szégyenlősen a paplan aláhúzódtak. Elődöm invitált, hogy aludjak a szobában, de azt mondtam, inkább lemegyek a századomhoz, hogy közelebb legyek a katonáimhoz. A laktanyaparancsnoki hálószoba levegője kissé áporodott volt, láttam egy fél pár kesztyűt valahol és kicsit poros volt minden, elhatároztam, ezen változtatni fogok.

Magyarázat: Erőim, energiáim nagyobb része felett rendelkezem.

 

2016. november 18

Álmomban Kanadában voltam kiküldetésben. Persze csak félig, mert ott volt a régi irodám, éltem én már ott, csak most Magyarországról kiküldetésként utaztam ki. Az irodámat mások is használták időközben, és tatarozás alatt volt. Aggódtam, hogyan számolok el a főnökségnek, mert nem találtam a legértékesebb számítógépet, de végül egy szekrényben rátaláltam, oda tették megóvás céljából. Igyekeztem ha átmenetileg is de otthonossá tenni az irodámat, kiszögeltem pár dekorációt a levakolt de még le nem festett falra. Dolgoztam egy fél napot, s mivel a nagybevásárlást másnapra terveztem, ahová a helyi kollégák vittek volna, gondoltam csatangolok egyet a bérelt autómmal. Nagyteljesítményű autó volt, épp csak a gázra léptem, már százzal ment, vigyáznom kellett, hogy betartsam a közlekedési szabályokat. Rengeteg pénzem volt, nem okozott gondot az autóbérlés. Leparkoltam egy kisbolt mellett és csodálkoztam, hogy itt Kanadában sincs kolbászból a kerítés, tolongtak az emberek a boltban, hosszú sor állt, pedig csak szikkadt kenyeret lehetett kapni. Elsétáltam egy darabig a szokatlanul meredek (San Francisco szerű) utcákon és alig tudtam egy idő után közlekedni, féltem hogy a mélybe csúszok a meredek utakon, ráadásul el is tévedtem. Szerencsémre magyarul rám köszöntek, azon  környéken magyarok éltek, és útbaigazítottak, így visszataláltam az autómhoz és az autóval az irodámhoz is.

Magyarázat: Szellemvilágbeli otthonomban jártam.

 

 

2016. november 21

Álmomban buszos társasutazással külföldre mentem. Szóltak az útitársaim, hogy a határhoz közeledünk, a vámmentes boltban lehet venni valutáért ezt azt. Kiszálltam, bár különösebb célom, vennivalóm nem volt. A kis bódéknál árultak különleges amerikai és brit cigarettákat, gondoltam veszek egy csomaggal, hisz bőven van valutám, de mire odajutottam, hogy kérjek, bezárt az üzlet és az összes kis bolt bezárt. Valaki megjegyezte hogy miért a választások napján megyünk külföldre, de ha jogunk van utazni, akkor senkinek semmi köze hozzá... Felhívott egy fiatal főorvos, hogy a gyermekének valamilyen különös fülgyulladása van és tanácsot kért tőlem, mert én korábban részletesen tanulmányoztam ezt a gyerekbetegséget. Telefonon tanácsot adtam és büszke voltam, hogy egy főorvosnak adhattam tanácsot. 

Magyarázat: Szellemvilágbeli otthonomban jártam.

 

 

2016. november 22

Álmomban sebészorvos voltam, precíz pontossággal végeztem műtéteket betegeken. 

Magyarázat: Szellemi gyógyítással foglalkozom.

 

 

2016. november 26

Álmomban különleges, értékes tengeri kincset találtam, elsőre nem volt felismerhető, de előtanulmányaimnak köszönhetően tudtam, hogy mi az.  Egy átlátszó, üvegszerű gyöngyöket, vagy ikrákat fejlesztő kagylóféle volt.

Magyarázat: Szellemi kincset leltem.

 

 

2016. november 29

Álmomban egy kígyó ágaskodott fel velem szemben támadásra készen, de mivel jól ismertem és tudtam, mi az elhárítás módja, nem ijedtem meg és nem féltem tőle.

Magyarázat: Kivédem a kísértéseket.

 

 

2016. november 30

Álmomban hadvezér voltam. Seregeit három részre osztottam, hogy minden oldalról körülzárják és felőröljék az ellenséget.

Magyarázat: Kivédem a kísértéseket.

 

 

2016. november 30

Álmomban a postán azon tépelődtem, hogyan adjak fel egy kelőben lévő kenyértésztát csomagként, aminek a mérete, állaga állandóan változik.

Magyarázat: Az általam átadandó tanítás még mozgásban van.

 

2016. december 11

Álmomban értékesítő voltam. A főnökeim egy utazás értékesítésével bíztak meg, egy hetes utazás 1,6 millióba került. Azon töprengtem, hogy miként fogok erre vevőt találni, kinek van egy utazásra ennyi pénze?

Magyarázat: Az általam átadandó tanításért nagy árat kell fizetni.

 

 

2016. december 11

Álmomban kislányom egy nagy piros-kék ácsceruzával közelített a szája felé, ezért rákiabáltam: - Nem vesszük a  szánkba! Nem vesszük a szánkba!.

Magyarázat: Igyekszem óvni kislányom.

 

 

2016. december 12

Álmomban a Corvin áruházban vásároltam egy hifi tornyot cd állvánnyal. Utolsó darab volt, már kissé gyanús, de amikor kihozta az eladó, láttam, hogy a cd tartó fala megázott, hullámos és belülről penészes. Hívtam a vezetőt, elmondtam, hogy kereskedelmi cég ügyvezetője voltam 10 évig, a pénzem minden fillérjéért megdolgoztam, ezt az árut nem viszem el.

Magyarázat: Igényes vagyok, nem hagyom becsapni magam.

 

 

2016. december 12

Álmomban építési területen haladtam keresztül. Olyan szerencsétlenül csúsztam meg, hogy bekerültem egy markoló hatalmas kanala alá. Ha a markoló beindul, a kanala szétlapít, ha ki tudok fickándozni, a mellettem lévő mély gödörbe esek. Kiabálni értelmetlennek tűnt a nagy zaj miatt, kilátástalan helyzet volt.

Magyarázat: Olyan helyzetben vagyok, ahol nem lehet semmit sem tenni.

 

 

2017. január 2

Álmomban kint a hidegben, hóban dolgoztam, tán afféle hegyi mentős voltam. Egyszer csak magamra pillantottam és észrevettem, hogy csak egy atlétában vagyok. Örültem, hogy ilyen jó a kondim, hogy bírom a hideget, de az volt az előérzetem, hogy az idős tekintélyes főnök behívat a menedékházba, vagy hogy pihenjek, vagy hogy öltözzek fel jobban.

Magyarázat: Olyan helyzetben vagyok, ahol nem lehet semmit sem tenni.

 

 

 

Ha tanácstalan vagy álmod jelentésében, írj!


 

VISSZA

TOVÁBB

freeaudit.hu