ÁLMAIM ÉS JELENTÉSÜK

ÁLMOK NŐKKEL

 

2005. szeptember 13.

Álmomnak azt a címet lehetett volna adni, hogy Halálgyár. Nőket öltek meg és kísérleteztek rajtuk, de futószalagon, és a nők nem tanúsítottak semmiféle ellenállást, együttműködően viselkedtek, pedig mindenkit megöltek, és mindenütt folyt az élénkpiros vér....

Magyarázat:  Sajnos sok nő törődik bele sorsába.

 

 

2005. október 16

Álmomban külföldön tevékenykedtem. Külföldön valamilyen módon bajbajutott, fogvatartott embereket szabadítottam ki, volt közöttük sok nő, akit prostitúcióra kényszerítettek, de bajbajutott férfiak is akadtak.

Magyarázat:  Külföld = földi lét.

 

 

2006. május 27

Álmomban egy magas körfolyosós bérházban voltam, melyben sokan laktak. A felső szinten egy keskeny átjáró kötötte össze a körfolyosó két oldalát, nem volt korlátja, és veszélyesen ívelt a nagy magasság felett. Lent az udvarban sekély vizű, köves, sziklás fenekű tó volt. Ahogy ott álltam a folyosón, egymás után három nő kiment erre a keskeny átjáróra, és öngyilkossági céllal levetette magát.

Magyarázat:  A ház a személyiség. A nők halála női princípiumot hordozó személyiségrészek halála. Egész életemben túlsúlyban volt bennem a  befogadó, alkalmazkodó, finom, puha, lágy, határozatlan, azaz a női princípium a kiáradó, kemény, határozott, irányító férfi princípiummal szemben, és ezért, hogy a Teljesség helyreálljon olyan feleséget, társat, szerelmet vonzottam be magamhoz, akiben a férfi princípium volt túlsúlyban. Ugyanezen okból jelent meg testemben is a keménység, merevség a Bechterew kórként, mert ez hiányzott a lelkemből, és így állt helyre a Teljesség. Most a három nő halálával a nőies alszemélyiségek száma csökkent, a női princípium túlsúlya megszűnt. Nem véletlen, hogy épp éjszaka határoztam el magam egy kemény, férfias lépésre, és az sem véletlen, hogy amint ezt megtettem, az álom után felébredve még fizikailag is jobban éreztem magam.

 

 

2010. március  15.

Tanulságos álmom volt. Egy nő szegény nagyon rosszul nézett ki, lerítt róla, hogy beteg. Odament hozzá egy nagy madár, talán strucc, és elkezdte a csőrével kopácsolni a fejét, ahogy a harkály szokta a fát. nagyon fájt szegény nőnek, de türelemmel viselte. Ekkor láttam, hogy a kopogás hatására gilisztaméretű kukacok másznak elő a fejéből, és a madár azokat megeszi. Még integettem is a madárnak, hogy van még kukac, és a nőnek is integettem, aztán amikor véget ért a tortúra, odamentem a nőhöz, és elmondtam neki, hogy mi történt, mennyi kukac volt a fejében, és hogy most mennyivel jobban néz ki. Volt pár rózsaszín folt a homlokán és a hajas fejbőrén a csőrök nyomán, de az arcáról eltűnt a szürkés sárga szín, és egész bájos, vonzó lett.

Magyarázat: A gyógyulás szenvedéssel jár, a szenvedés gyógyulással, ezért sosem  hiábavaló.

 

 

2010. szeptember 13.

Egy nővel gyógyító kötéseket, pakolásokat raktunk egymásra és mindketten gyógyultunk tőle.

Magyarázat: Valakivel kölcsönösen gyógyítgatjuk egymás lelkét.

 

 

2010. szeptember 14.

Egy kiscsoportos ezoterikus tanfolyamon voltam, egy nő tartotta. Feltette a kérdést, hogy megy ki Indiába egy nyelvtanfolyammal, bátorságpróbával egybekötött beavatásra, ami nem könnyű, nagy kihívás, és hogy van-e jelentkező, hát elsőnek jelentkeztem nagy lelkesen. A többiek csak néztek, hogy milyen bátor vagyok, én meg azt kezdtem számolni, mennyit kell befizetni, van-e annyi pénzem, hogy fogom összegyűjteni addig.

Magyarázat: Van merszem szokatlan helyzetekbe kerülni, szeretem a kihívásokat.

 

 

2010. szeptember 22.

Álmomban egy óvónővel jártunk óvodába, de nem csak gyerekekkel, hanem a többi nevelővel, óvónővel, óvóbácsikkal is foglalkoztunk, magatartási és nevelési hiányosságaikat korrigáltuk, javítottuk. Az óvónő kocsijával mentünk, mondtam is, hogy még nem láttam ilyen svungos vezetőt, gyorsan haladt az úton, aztán csikorogva fékezett és csikorogva bevette a kanyart az óvoda elé.

Magyarázat: A fejlődőben lévő lelkeknek óvásra, tanításra van szüksége, és nem mindegy, hogy ez hogyan történik, ezért az oktatással foglalkozóknak is szüksége van módszertani oktatásra.

 

 

2014. január  13.

Álmomban szemtanúja voltam egy bandán belüli leszámolásnak. Volt a bandának egy feje, aki ráküldött egy bérgyilkost egy nőre, aki tudott róla egy két dolgot. A bérgyilkos megölte a nőt, majd a banda feje egy másik bérgyilkost küldött az a nőt megölő bérgyilkos megölésére. ekkor rájöttem a szisztéma működésére és elgondolkodtam rajta, hogy vétkesek közt cinkos, aki néma, valamit tennem kell, nem nézhetem ezt tétlenül.

Magyarázat: Az egó küzd leleplezése ellen.

 

 

2014. január  30.

Álmomban valamilyen ezoterikus kongresszuson voltam és sok nőnek "bejöttem" szimpatikus voltam. Egyikük odajött hozzám, és azt mondta: szeretlek, szeretlek... Épp meg akartam kérdezni, felebarátként, vagy férfiként, de felébredtem...

Magyarázat: A szeretet jelentése nem mindenkinek egyértelmű.

 

 

2014. február  10.

Álmomban egy ló hátán ültem, lovagoltam és csodálatos élmény volt. A lassú és gyors lovaglás mozdulatait próbálgattam, élveztem, ahogy visz ez a hatalmas kecses állat a hátán, a vágtában hozzásimultam, simogattam, puszilgattam, tökéletes volt az összhang kettőnk között. Egy házhoz érve egy középkorú nő odajött és a családjával együtt ráakaszkodott a ló nyakára, mondván hogy ők is arra tartanak, ahová én, és vigye el őket is a ló. Kelletlenül belementem, mert a ló nyaka kérdéses volt, hogy kibírja-e a terhelést... Amikor megérkeztünk az orvosi rendelőhöz, közölték, hogy a nyaka alatt a lapockájánál sérülése van a lónak, és nem szabadna terhelni. Óvatosan kijöttünk a lóval a rendelőből, mert a szűk helyen nem érezte jól magát, én pedig bizakodtam, hogy meg fog gyógyulni szeretett kedves lovam.

Magyarázat: Lelkemmel harmonikus a kapcsolatom, de a túlterhelés megviseli.

 

 

2014. december 9.

Álmomban a régi Nagy-Magyarország területén voltunk valahol Erdélyben egy orosz barátommal. Román feliratok voltak mindenfelé, de tudtam, hogy sokan beszélnek magyarul is. Orosz cimborám bement egy bankba valutát váltani, nagyobb összeget váltott, tán összes pénzét, s amikor kijött bosszankodva mutatta nekem, hogy hamis, rossz pénzt kapott, tele volt a táskája erősen korrodált rézpénzekkel, amelyeken a mostani címer volt látható, de a „magyar királyi” felirat is, amiből nyilvánvaló lett számomra, hogy becsapták. Na ezt nem hagyom annyiban, gondoltam, én itt inkább otthon kell érezzem magam, mint ő, bekísértem a bankba reklamálni. Egy nagy pult választotta el az ügyfélteret a banki alkalmazottaktól. A pult túlsó felén rengeteg nő ült és íróasztaloknál dolgoztak. Odamentünk egy pulthoz a táskával és a váltási bizonylattal, de nem akart sem észrevenni, sem odajönni senki. Hosszas várakozás és integetés után odajött egy hölgy, de fejét rázta és elment. Később jött egy hölgy, átvette a bizonylatot és a korrodált öreg érméket, elvitte egy távolabbi asztalhoz, azt hittük végre lesz megoldás, de a hölgy eltűnt végleg. Hosszú idő után újabb hölgyet sikerült a pulthoz integetni, ő elment ahhoz az asztalhoz, ahová az előző nő az érméket vitte, onnan egy adag pénzzel elindult felénk, de egy közeli asztalhoz leült, úgy tett mintha dolgozna és elfeledkezett volna rólunk. Megint csak csalódtunk. Végül végre valahára odajött magától egy nő a pulthoz, de ahelyett, hogy az ügyünket intézte volna, még ő kért tőlünk szívességet, hogy mondjuk meg neki egy bizonyos szálloda telefonszámát. Mi sem egyszerűbb, mondtam, írja be a google keresőbe, biztos fent van a neten, de a hölgy mosolyogva mondta, nekik ilyesmi nincs, itt telefon is csak épp hogy van, nem hogy internet csatlakozásuk lenne.

Ekkor esett le a tantusz, hogy itt szervezett lenyúlás folyik, nem hogy nem tudják, nem is akarják a pénzt visszaadni.

Magyarázat: No woman, no cry

 

 

2015. január 31.

Álmomban egy kövérkés nő egy idősebb férfit megalázott és szexuálisan élvezkedett vele, (afféle Babilon a nagy parázna hangulata volt) én pedig dörgedelmeket zengtem rá és megfeddtem..

Magyarázat: Az anyag uralma a szellem felett törvénytelen "parázna".

 

 

2016. március 31

Álmomban egy szép parkban ültem egy padon. Balkéz elől két jelentéktelen külsejű, múlt század eleji ruhákba öltözött fiatal nő jött felém és mellém ültek a padra bal oldalamra. Mellkasomra hajtották fejüket és átölelték derekam, miközben mély nyugalmat, békét, harmóniát éreztem. Ahogy alázatosan, csendesen és oltalmat keresőn hozzám simultak, erősnek és védelmezőnek éreztem magam. 

Magyarázat: Az erő a gyengeségből táplálkozik.

 

 

2016. április 23

Álmomban egy hang így szólt: - Melyiket választod?

- A rabot? (eközben egy női börtön aprócska sötét celláját láttam)

- Vagy a látszólag szabadot? (eközben egy fénnyel teli hatalmas, szinte terem méretű cellát láttam, amelynek egy feléből a másik felének falai alig látszottak, de mégiscsak cella volt)

Magyarázat: Mindig a nehezebb helyzetben lévőnek van nagyobb szüksége segítségre.

 

 

2016. május 16

Álmomban egy rét melletti buszmegállóban ültem egy padon, ami a helyi buszmegállót képezte. Mellettem egy harmincas fekete hajú nő ült. Hirtelen a semmiből előttünk termett egy megbokrosodott ló lovasával.  A ló szeme forgott, orrlyukai kitágultak, izmai remegtek a feszültségtől. Átfutott rajtam, hogy mi lesz velünk, de magamat a sorsnak megadva mozdulatlanul vártam. A ló átugrott felettünk és elvágtatott. A mellettem ülő hölgy nagyon megijedt, de megnyugtattam, hogy bár valós esélye volt, hogy a féltonnás állat szétloccsantja koponyánkat, de ez a másodperc tört része alatt halált okoz és gyakorlatilag nem érez fájdalmat az ember azonkívül hiszek a halál utáni életben, ezért voltam nyugodt.

Magyarázat: Nincs halál = örök élet.

 

 

2016. október 4

Álmomban egy méhsejt szerű telepen laktam, hosszú sorban egymás mellett laktak emberek, mindenkinek egy pici fülkéje volt. Egy fiatal nő gyilkosság gyanújába keveredett. Tudta, hogy jönnek hozzám nyomozók, ezért eljött és megkért, hogy ne áruljam el. Nem tudtam, hogy gyilkosság, vagy baleset történt, de a nő nagyon könyörgött és ideadta a férj dokumentumait is, amelyekből a név ki volt vágva. Azt mondtam magamban, nem ítélkezem, megteszem, amit kért. Tudtam, hogy közelednek a nyomozók, ezért az okmányokat kidobtam a fülkémből. A nyomozóknak sikerült úgy válaszolnom, hogy nem is kellett hazudnom, és a nőt sem buktattam le.

Magyarázat: Ne ítélj, hogy ne ítéltessél!

 

 

2016. október 11

Álmomban egy vékony, törékeny huszonéves nő állt velem szemben. Arca míves, de sápadt, haja egészen rövid, 1-1,5 cm-s, őszülő, foltokban kihullott.  Fekete szemében fájdalom látszik, de melegséget sugároz. Kezemet a derekára tettem, lassan magamhoz húztam és leheletnyi puszit adtam az arcára.

Magyarázat: A szenvedés felemel.

 

 

2017. február 4

Álmomban erős, ügyes felszolgáló voltam. Rengeteg tányért, poharat tudtam több tálcát egymásra pakolva egyensúlyozni és rugalmasan közlekedni vele. Egy női hang így szólt hozzám: - Nem lennél inkább Henry? (az ügyefogyott inas a Csöngetett Mylord c. filmből, aki sok szidást és taslit kapott)

Magyarázat: "Hanem ti, kik erősek és gyorsak vagytok, ne bicegjetek a sánták előtt, kíméletességnek vélvén ezt" Kahlil Gibran

 

 

2017. február 19

Álmomban egy kádban lefürödtem, lemosakodtam.  A fél térdig érő koszhabos vízben álltam és kiszállni készülődtem, amikor odajött egy igen sovány, szőke, fiatal nő és gondolatátvitellel kérte, hogy ő is beállhasson a kádba, majd beszállt és áhítattal rám nézett.

Magyarázat: Mások tisztulásából is tanulhatunk, tisztulhatunk.

 

 

2017. február 20

Álmomban egy Észak-koreaihoz hasonló kövér  diktátornő országába keveredtem. Eleinte nyájas volt, de egy idő után egy nyitott teherautó platóján találtam magam és vittek az ország belseje felé. Hamar átláttam a helyzetet, a személyi kultuszt, a véleménydiktatúrát, de tudtam, hogy sem megtörni, sem betörni nem fognak, nem állok be az elvtelen talpnyalók közé és ép lélekkel fogok távozni innen.

Magyarázat: Az anyagba, a  polaritásba és az egóba való lemerülést problémamentesen vészelem át.

 

 

2017. július 4

Álmomban egy ápolatlan, közönséges nő huppant mellém meztelenül az ágyra és lágyékomhoz dörgölőzött, de én odébb hengeredtem az ágyon, mert eszem ágában sem volt egyesülni vele.

Magyarázat: A közönségesség és ápolatlanság princípiumát elutasítom, ez még hiányzik belőlem az Egységhez..

 

 

2017. július 17

Álmomban egy 55-60 év körüli tekintélyes, tiszteletet parancsoló külsejű nőt láttam. Egy hang azt mondta valakinek: Ez a nő Arany Viktor leszármazottja.

Magyarázat: Lányom szellemi útra lép

 

 

2017. szeptember 15

Álmomban egy nagy irodaházban kóvályogtam wc-t keresve. Kezemben egy nagy rajzmappát vittem, amilyet a művészek és a tervezőmérnökök szoktak maguknál hordani. Egyre magasabb szintre mentem, de még a harmadikon is infernális állapotok uralkodtak, egy kb. 110 cm magas 50-60 körüli nő részegen imbolygott, a testén alvadt vérdarabokból álló hányások, kikerültem, nehogy a tervrajzos mappám bepiszkolja, valaki epésen megjegyezte, ez nemcsak okosivott, hanem okosevett is. Féltettem a rajzmappám ebben a közegben, így magasabb szintre igyekeztem.

Magyarázat: Méregtelenítésem akadályokba ütközik.

 

 

2017. október 1

Álmomban egy folyó közepén egy kis szigeten feküdtem egy hófehér lepedőn és napoztam.  Aszályos időszak lehetett, alacsony volt a vízállás, így jöhetett létre a pici, 2-3 m2-es szigetecske. Észrevettem, hogy a lábam elkezdi nyaldosni a víz, gondoltam, emelkedik a víz szintje és felültem, hogy kimenjek a partra. Észrevettem, hogy egy harminc körüli sötétbarnahajú nő úszik a vízben felfelé, rám mosolyog, jóakaróm, barátom és figyelmeztetni akar, hogy menjek ki a partra, nehogy elsodorjon az emelkedő ár,  és örömmel nyugtázza, hogy már készülődöm.

Magyarázat: Életemben véget ér egy viszonylag nyugodt időszak.

 

 

2017. december 7 

Álmomban egy nagyon idős, nagyon töpörödött, nagyon mélyen ráncos hölggyel voltam együtt. Társam, partnerem volt, nagyon nyugodt, kellemes volt a természete, a felmerülő problémákra nagyon bölcs válaszokat adott, jó volt a társaságában lenni.

Magyarázat: A tapasztalat bölccsé tesz.

 

 

2017. december 9 

Álmomban egy nagypolgári lakás szinte múzeumi méretű hatalmas hosszú szobájában voltam. Az egyik oldalon lévő hatalmas műves, kétszárnyú ajtót egy autó betörte, végigszáguldott a szobán, még szándékosan gázt is adott, majd a túloldalon lévő ajtót áttörve áthajtott a szomszédos szobába, ahol egy hölgy lakott. Az autóból kiszállt egy piros ruhás fiatal nő, a szomszédom rászólt, hogy mit képzel, hogy a szobámba hajtott, én még magamhoz sem tértem a meglepetéstől, a piros ruhás nő visszavágott, hogy az az ő szobája.

Magyarázat: Az agresszióhoz és gátlástalansághoz pofátlanság és hazugság társul.

 

 

2017. december 17 

Álmomban visszatértem látogatóba ahhoz  a céghez, ahol cégvezető voltam. Régi kollegáim tudták, hogy szellemi útra léptem, és ilyen témában kértek tőlem tanácsot, konkrétan abban, hogy hogyan kell gyászolni, hogyan kell megélni a gyászt. Elmondtam, hogy őszintén kell megélni, nem a külvilág elvárásainak megfelelve. Kerékpárral közlekedtem, büszkén mondtam volt kollegáimnak, hogy messziről, vidékről kerékpárral tekertem Budapestre..  A cég egész más volt mint régen, az én időmben emberi léptékű munkahely volt, 14-en voltunk 2-3 ember dolgozott egy szobában, most falanszter lett belőle. Egy szigorú, érzéketlen, csak saját érdekeit szem előtt tartó nő vezette. Legalább százan dolgoztak egy nagy teremben, de mindenki el volt választva egymástól válaszfallal.

Magyarázat: Erőim, energiáim megosztottak, nem rendelkezem irányítással felettük.

 

 

2017. december 28 

Álmomban épp arra készültünk tiszta, fennkölt, igaz párommal, hogy egyek legyünk, amikor közénk furakodott egy kéjsóvár nő, aki meg akarta akadályozni egyesülésünket és ő akart aktust kezdeményezni velem. Birkózás közben ellöktem magamtól.

Magyarázat: Az egó furakszik.

 

 

2018. szeptember  8

Álmomban az angol királyi palotában voltam valamilyen szolgáltatást elvégezni. Munkám végeztével megláttam a királynőt, ahogy arra jött és zavarba jöttem, mert kinyílott az aktatáskám és vicik vacak dolgok gurultak szét belőle. Elnézést királyí felség mondtam, miután összeszedtem, majd tudtam, hogy valami apró szívességet kérhetek a munkámért. Kérdezzem, hogy megpuszilhatom-e, futott át rajtam ösztönösen, az túl bizalmas, vetettem el, így azt kérdeztem kezet foghatok-e vele. A főkomornyikja szólt, hogy azt nem kéne, inkább legyen egy közös fotó. Mellém állt a királynő, kezem a válla fölött a kandallópárkányára tettem és nagy meglepetésemre gyöngéden hozzám bújt és a vállamra hajtotta a fejét.

Magyarázat: Szellemi hatalmasságoknak is végzek munkát.

 

 

2018. december 29

Álmomban egy démon nőalak támadt rám, meg akart ölni, de pár mozdulattal harcképtelenné tettem.

Magyarázat: Sikerült kivédenem egy szellemi támadást.

 

 

2019. április 26

Álmomban egy 30 körüli pincérnőnek udvaroltam. Erős pofacsontjai voltak, alkata mokány, arca narancsbőrös, apró rücskökkel teli, nem volt az a hagyományos női szépség, de a szeméből olyan mély Isten és emberszeretet, szelídség, béke, harmónia, bölcsesség áradt, hogy külső megjelenése számomra szinte lényegtelen volt. Vettem egy üzemképes Audi A6-ost 500.000-ért, gondoltam egy darabig el tudok furikázni vele, és odavezettem a munkahelyére és kértem, hogy együtt próbáljuk ki. Egy nagyon rövid körre beült az autóba, azt mondta, most dolgozni kell neki, de a munkaidő lejártával jön majd velem. Boldog voltam és türelmesen vártam.

Magyarázat: Fontosabb számomra a lelki szépség, mint a testi megjelenés..

 

 

2019. július 02

Álmomban elmentem egy fodrászatba hajat vágatni. Több fodrásznő is volt ott, de idős nagymamámra vártam, azt szerettem volna, ha ő vágja le a hajam. Amikor végzett az utolsó vendégével, indultam volna hozzá, de aznapra befejezte a munkát és távozott. Szomorkodtam.

Magyarázat: Elmaradt találkozás

 

 

2019. december 13

Álmomban nagyot beszélgettem egy fiatal, de erősen őszülő nővel. Nem volt se csúnya, de szép sem, arca inkább jelentéktelen volt. Azt mondtam neki, sok nő felkavart már érzékiség szempontjából, de ilyen jót még életemben nem beszélgettem. El is gondolkodtam a párválasztási prioritásaimon

Magyarázat: Külcsin helyett belbecs.

 

 

2020. május 5

Álmomban egy kisebb hajóra szálltam be öreg matrózként. A kapitány és egyben a hajó tulajdonosa egy fiatal nő volt. A hídra csak ő mehetett fel, az élelmiszerraktár hűtőkamrájában jégkrém és fagylalthegyek tornyosultak. . Egzotikus kikötőkbe jártunk. Egy alkalommal a híd környékén álltam, s  láttam, hogy egy nagy hajó keresztezi utunkat. A kapitánynő a félelemtől megdermedve állt egy helyben,  ezért hamar felszaladtam a hídra és egy gyors, határozott kormánymozdulattal megmentettem a hajót az ütközéstől. A kapitánynő megörült és azt mondta, ezentúl én leszek a kormányos.

Magyarázat: Hajózom.  

 

 

2021. február 2

Álmomban  hajlott hátammal sántikáltam egy tusoló-illemhely felé, mert pössentenem kellett, és mivel a fejem nem tudom felemelni, nem láttam a feliratot és véletlenül a női részlegbe nyitottam be. Ott egy hatvan körüli molett hölgy tusolt, aki rögtön elkezdett kiabálni, hogy micsoda disznóság, pedig azonnal elnézést kértem és kihátráltam a tusolóból. De a hölgy csak jött utánam, kiabált, vádaskodott, noha kétszer is bocsánatot kértem. Végül azt mondtam, a betegségem miatt nem láttam a feliratot, nem szándékosan nyitottam be oda, ha Ön mégis mást feltételez, tegyen büntetőfeljelentést.

Magyarázat: Problémás ügyeimben a szellemi rend képviselőire, az égiekre bízom az ítéletet.

 

 

2021. november 1

Álmomban  kiképző szakaszparancsnok voltam és a bevonuló női újoncok kiképzését bízták rám.  Nem voltam túl lelkes, férfiakat már képeztem ki sokszor, de nőket? A legénységi folyosón két újoncnő állt, ahogy elhaladtam mellettük az egyik a fenekemre csapott. - Mégis hogy képzeli ezt? - kérdeztem. Civilben férfiként talán jól esett volna, de a jelen helyzethez semmiképp sem illett. Benéztem egy körletbe, két újoncnő necchrisnyában, bugyiban... Valahogy át kell hidalni ezt a dolgot, majd szólok nekik, hogy ne zavartassák magukat és biztosítom őket, hogy ha meztelenül vannak, abban  a pillanatban behúnyom a szemem. Nem volt kiforrott stratégiám a jövőre, de azt gondoltam, kiviszem őket terepre, egy kis menetelés, kúszás-mászás jót tesz, hogy belerázódjanak a katonaéletbe és tudatosodjon bennük, hogy itt nem civilben vannak.

Magyarázat::  Nehézségeim vannak a női nemmel

 

 

2021. november 23

Álmomban Brüsszelben voltam kiküldetésben és egy airbnb-s lakásban laktunk a kollegáimmal. A lakás tulajdonosnője külső szempontjából pont az ellentéte volt a nőideálomnak, sovány, vékonykás, fekete, göndör hajú nő volt, de az elesettsége, gyengesége, alázata, puha simasága, meleg szeme a gondoskodó, erős férfit váltotta ki belőlem, magamhoz hívtam az ágyba, csókolóztunk, óvón átöleltem és úgy aludtunk el. Másnap elmentem a városba, és a hölgy ellentétével találkoztam, telivér, érzéki, dúskeblű szőke, gőgös nővel, akihez csak beugrottam a lakására, szabadon hagyott dekoltázsára érzéki csókot nyomtam, és megígértem, hogy visszatérek hozzá... Búcsúzóul az arcára néztem, felsőajkán apró függőleges szigorú ráncokat fedeztem fel rajta, az ítélkezés jeleit, szemében hideg fényt láttam és azon gondolkodtam, miért vannak rám hatással az idomai, jó lenne megszabadulni attól a vágytól...

Magyarázat::  Test és lélek, anyag és szellem viaskodik bennem.

 

 

2022. június 26

Álmomban egy idős, tekintélyes férfi házában voltam, ahol otthonosan mozogtam. Sokak csodálkozására magabiztosan bementem  az idős tekintélyes férfi szobájába, ahová keveseknek van belépése, mert tudtam, hogy kedvére lesz, ha az ott tartózkodó lefogyott, vékony, öreg nőt segítem, gondozom. Felemeltem a vékony ráncos testet és megöleltem.

Magyarázat: Felebarátunk ápolása Isteni minőség..

 

 

2023. január 7

Álmomban egy kicsiny helységben voltam, ahonnan egy nagyon szomorú nő nézett rám. Elkezdtem vigasztalni vidítani, de tekintetem a padlóra esett. Láttam, hogy több helyen vaj vagy hasonló zsiradék van szétkenődve nagy felületeken, ahol könnyen eleshet valaki. Neki kéne látni feltakarítani, gondoltam. . ...

Magyarázat: Segítségnyújtás előtt a segítségnyújtónak is meg kell tisztulnia.

 

Ha tanácstalan vagy álmod jelentésében, írj!


 

VISSZA

TOVÁBB