ŐSSEJTTERÁPIA

 

A kereszténység beteg!

 

 

Megosztott, hanyatlik, mert eltért gyökereitől. Jézus előre figyelmeztetett, hogy az újbort ne töltsük régi tömlőbe, mert a tömlő kiszakad, és a bor szétfolyik. Mt.9.17. Halála után több száz évvel mégis egybetoldották a régi tömlőt, a Jézus előtti zsidó szent iratokat, az újbort, azaz Jézus tanítását, és hozzágyúrták még néhány  tanítványának leveleit, valamint nagy terjedelemben Pál írásait, aki Jézus tanítványainak üldözőjéből Jézus követője lett, élete végén vértanúhalált halt, de személyes tanítást nem kapott tőle.

Ennek következtében létrejött egy ellentmondásos emberi alkotás, és a kereszténység a világ legmegosztottabb, széttagoltabb vallása lett, mert ma több, mint 400 hivatalos keresztény egyház, felekezet van, amelyek kizárólag abban térnek el egymástól, hogy másképp értelmezik a Bibliát. Vannak tanulságos és ihletett szövegek úgy az ún. Ószövetségben, mint Pál leveleiben, de ezekkel Jézus tanítását felülírni nem szabad.

 

Merre menjek?

Nem véletlen, hogy a kereszténységen belül még abban sincs egység, hogy mi a Biblia pontos tartalma, a reformáció óta létrejött felekezetek jóval kevesebb könyvet vesznek bele az ő Bibliájukba, így aztán Bibliáról mint olyanról nem is beszélhetünk, mert nincs aki eldöntse, mit tekinthetünk Bibliának.

A Biblia bálvány lett, az Istennel való közvetlen kapcsolat keresése, Jézus példájának követése helyett a mai farizeusok és írástudók eszköze, hogy kényük-kedvük szerinti magyarázatával hatalmukban tartsák az embereket, és e célból Isten és ember közé ékelődhessenek.

A Biblia a világ legnagyobb példányszámban megjelent könyve, noha fülünkbe cseng Jézus szava, széles az az út, amely a kárhozatba visz, és  sokan vannak, akik azon járnak. Mert szoros az a kapu, és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik azt megtalálják. Mt.7.13-14.

A matematika nyelvén a legnagyobb közös osztó a Biblia, amelyik megosztja a kereszténységet. A legkisebb közös többszörös, amelyik egyesítheti a kereszténységet, Jézus élete és tanítása, az Örömhír.

Ez a tábla egyértelmű!

 

 

 Ahogy a legújabb felfedezések szerint a beteg szervezetet az őssejtek segítségével helyre lehet állítani, úgy állítható helyre a kereszténység Jézus tanításával, a kereszténység őssejtjeivel.

 

Ne feledjük, vándorok vagyunk!

 

Fontosak az útjelzők!

 

De ne tekintsük célnak!

 

Haladjunk tovább!

 

 

VISSZA TOVÁBB